CÁCH VIẾT MỞ BÀI WRITING TASK 2 – 02 BƯỚC ĐỂ ĐẠT BAND 7.0+

cách viết mở bài writing task 2 band 7.0+ ilp

Một đoạn mở bài (Introduction) tốt của bài thi IELTS Writing Task 2 sẽ giúp thí sinh dễ dàng ghi điểm với các Examiners ngay từ cái nhìn đầu tiên. 

Vì vậy, trong bài viết này, thầy sẽ trình bày chi tiết cách viết Mở Bài Writing Task 2 theo một cấu trúc chuẩn, qua đó, giúp bạn có một nền tảng vững chắc để chinh phục Band 7.0+ cho phần thi IELTS Writing Task 2.

Cách viết Mở bài Writing Task 2 – một vài lưu ý trước khi viết 

Phần thi IELTS Writing Task 2 yêu cầu các thí sinh viết tối thiểu 250 từ để trả lời cho 1 trong 5 dạng câu hỏi chính như sau:

Vì đề bài yêu cầu viết 250 từ trong thời gian 40 phút, nên quá trình phân tích đề, mô hình hoá và tạo lập bài viết, thí sinh phải cố gắng viết thật nhanh và hiệu quả.

Trong đó, phần mở bài các thí sinh phải hoàn thành thật nhanh chóng và đảm bảo truyền tải được định hướng của bài viết.

Một mở bài hay sẽ ghi điểm rất nhiều trong mắt của Examiners đấy!. 

Định dạng chuẩn cho phần Mở Bài Writing Task 2

Theo quan điểm của thầy, một mở bài Writing Task 2 chuẩn không nên quá dài dòng, các thí sinh chỉ cần viết 02 đến 03 câu thật “CHẤT” là đã ăn điểm với giám khảo.

Cách viết mở bài Writing Task 2 - cấu trúc chuẩn cho câu mở bài ilp

Vai trò cụ thể của từng câu trong phần Mở Bài Writing Task 2 như sau:

Vai trò của các dạng câu trong phần mở bài Writing task 2 ilp

Câu Information Generalisation có vai trò như thế nào trong Mở Bài Writing Task 2?

Phân tích vai trò chi tiết

Trước khi đi vào chia sẻ cách viết Mở Bài Writing Task 2, chúng ta sẽ thảo luận một chút về các dạng câu, trước hết là câu Information Generalisation.

Câu Information có nhiệm vụ khái quát thông tin đề bài, để chứng tỏ rằng thí sinh thực sự hiểu rõ vấn đề và có khả năng tư duy thông qua việc tái cấu trúc và chuyển hoá ngôn ngữ đề bài.

Nhiều tài liệu nói câu này là câu diễn giải (paraphrasing) lại đề bài, cũng có phần đúng nhưng theo quan điểm của thầy, thầy nghĩ rằng chưa phản ánh hết giá trị và tầm quan trọng.

Ví dụ:

  • Thầy hỏi các bạn: “Vấn đề truyền thông hiện tại khá phức tạp. Các bạn nghĩ sao?
  • Các bạn trả lời bằng cách nói: Em hoàn toàn đồng ý rằng vấn đề truyền thông phức tạp. Em thấy là…”

Trong câu trên, các bạn đơn thuần là diễn giải (paraphrasing) lại đề bài. 

TUY NHIÊN, chúng ta hoàn toàn có thể nói một cách toàn diện và mang tính khái quát vấn đề ở mức “Advanced” (cao cấp) hơn.

Cũng câu hỏi trên, nhưng các bạn có thể nói theo cách phổ quát và mang tính tư duy cao hơn chứ không chỉ là diễn đạt lại đề bài.

Ví dụ:

  • Thầy lại hỏi các bạn: “Vấn đề truyền thông hiện tại khá phức tạp. Các bạn nghĩ sao?”
  • Các bạn trả lời rằng: Một số nói rằng vấn đề truyền thông khá phức tạp, một số thì cho quan điểm khác. Em thấy là…”

Tóm lại, trong phần Mở bài Writing Task 2 thì:

Cách viết mở bài Writing Task 2 - vai trò của câu Information ilp

Ví dụ chuyên sâu về cách viết Mở Bài Writing Task 2 – câu Information Generalisation

Theo dõi ví dụ bên dưới để nắm rõ cách viết hơn nhé!

Thầy sẽ trích đề mẫu này để minh họa cho các bạn:

In the future, it seems more difficult to live on the Earth. Some people think more money should be spent on researching other planets to live on, such as Mars.

(Trong tương lai, dường như việc sống trên trái đất ngày càng khó khăn. Một số người nghĩ rằng cần bỏ nhiều tiền hơn trong việc nghiên cứu các hành tình khác để chuẩn bị cho việc sinh sống của con người, chẳng hạn như trên sao Hoả.)

Như thầy đã hướng dẫn ở trên, các bạn hoàn toàn có thể chuyển hoá đề bài ở một mức độ tư duy cao và mang tính khái quát hoá vấn đề.

Cụ thể:

While some people think that inhabiting on the Earth is increasingly difficult, leading to the practice that researching other planets in the solar system, such as Mars for human migration, needs to be more financially supported in the long term, others share opposite perspectives on this issue.

(Trong khi một vài người nghĩ rằng việc sinh sống trên Trái đất ngày càng khó khăn, dẫn đến việc nghiên cứu các hành tinh khác trong hệ Mặt trời, chẳng hạn như Sao Hỏa để phục vụ cho việc di cư của con người, cần được hỗ trợ nhiều hơn về mặt tài chính trong dài hạn, thì những người khác chia sẻ quan điểm đối lập về vấn đề này.)

Rõ ràng nếu viết theo cách như trên, các bạn không chỉ thể hiện kỹ năng chuyển hoá ngôn từ, mà còn thể hiện khả năng khái quát hoá vấn đề và tư duy ở mức độ cao.

Câu luận đề (Thesis Statement) trong Mở Bài Writing Task 2 có vai trò như thế nào?

Phân tích vai trò chi tiết

Câu luận đề (Thesis Statement) có vai trò báo hiệu nội dungđịnh hướng triển khai ý tưởng trong phần thân bài.

cách viết mở bài writing task 2 - vai trò của câu luận đề ilp

Trong câu này, các bạn phải trực tiếp trả lời câu hỏi của đề bài, liệt kê được những nội dung chính và trật tự triển khai các ý tưởng trong bài viết.

Theo các nhà ngôn ngữ học thì câu Luận Đề (Thesis Statement) có vai trò quan trọng nhất của một bài Essay. Vì vậy, nhằm hiểu rõ hơn vai trò cũng như cách viết câu Luận Đề, các bạn có thể xem thêm bài viết chuyên sâu sau:

Hướng dẫn chi tiết các bước viết câu Luận Đề (Thesis Statement)

Ví dụ hướng dẫn cách viết câu Luận Đề (Thesis Statement)

Trong phạm vi bài chia sẻ về cách viết mở bài Writing Task 2 này, để giúp các bạn hiểu rõ hơn, thầy sẽ tiếp tục sử dụng đề thi IELTS Writing Task 2 ở trên để minh hoạ.

đề writing task 2 - cách viết mở bài writing task 2 câu luận đề ilp

Đề này hỏi các bạn Đồng ý (Agree) hay Không đồng ý (Disagree) ở mức độ nào (to what extent) với phát biểu (statement) ở trên.

Các bạn dĩ nhiên có thể nói đơn giản theo 2 cách như sau.

  • In my perspective, people must join hands to tackle global problems.
  • In my perspective, researching other planets for human settlement is necessary.

Tuy nhiên, để tăng mức điểm, các bạn không chỉ thể hiện kỹ năng ngôn từ và còn nên báo hiệu nội dung của bài viết cũng như trật tự ý tưởng ngay từ lúc này.

Thầy sẽ đề xuất cách viết như sau:

From my point of view, more budget allocated on researching other planets for human settlement is obviously necessary in the long term; however, in the short-term, other practical solutions in improving the world environment must be significantly more prioritized.

(Theo quan điểm của tôi, ngân sách được phân bổ để nghiên cứu các hành tinh khác cho việc định cư của con người rõ ràng là cần thiết trong dài hạn; tuy nhiên, trong ngắn hạn, các giải pháp thiết thực khác trong việc cải thiện môi trường thế giới phải được ưu tiên hơn đáng kể.)

Đọc câu luận đề ở trên, các bạn sẽ phần nào định hướng được rằng thầy sẽ viết 2 đoạn (paragraph) thân bài:

  • Một đoạn nói về more budget allocated on researching other planets for settlement”
  • Đoạn còn lại nói về other solutions in improving the world environment”.

Kết hợp Câu 1 và Câu 2, chỉnh sửa đôi chút các cụm từ thầy có một phần Mở Bài Writing Task 2 với kết cấu chuẩn như sau:

Cách viết mở bài writing task 2 - câu luận đề ilp

Kết luận

Trên đây chính là tất cả những điều quan trọng về cách viết Mở Bài Writing Task 2 mà các bạn cần nắm. Nhìn chung, nếu các thí sinh muốn hướng đến Band 7.0+ cho phần thi IELTS Writing Task 2 thì 02 yếu tố quan trọng sau cần được thể hiện ngay trong phần mở bài.

cách viết mở bài writing task 2 -02 yếu tố quan trọng ilp

Một bài viết tốt đảm bảo cả yếu tố ngôn từ và khả năng tư duy ở mức độ cao sẽ giúp bạn dễ dàng đạt được mục tiêu hơn đấy. Với những hướng dẫn về cách viết mở bài Writing Task 2 trên, thầy chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt điểm cao trong bài thi IELTS.