DẠNG DISCUSS BOTH VIEWS: CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI VÀ BÀI MẪU BAND 8.0+

chiếc lược làm bài dạng discuss both views ilp

Discuss Both Views là dạng bài thường gặp nhất trong phần thi IELTS Writing Task 2, với tần suất ra đề khoảng 85%

Bên cạnh việc sử dụng từ vựng, ngữ pháp linh hoạtchính xác, trong dạng Discuss Both Views này, thí sinh cần phải xây dựng các lập luận thuyết phục để chứng minh cho cả hai mặt mà đề bài yêu cầu. Các bạn hãy tiếp tục theo dõi bài viết sau đây để nắm rõ dạng bài này nhé!. 

Giới thiệu chung dạng Discuss Both Views – IELTS Writing Task 2 

Trong bài viết này, thầy sẽ hướng dẫn các bạn trả lời các câu hỏi IELTS Writing Task 2 yêu cầu bạn thảo luận cả hai quan điểm (Discuss Both Views) trước khi đưa ra ý kiến ​​của mình. 

Loại câu hỏi ở dạng này thường bị nhầm lẫn với câu hỏi đồng ý / không đồng ý (Agree or disagree) hoặc câu hỏi đưa ra ý kiến ​​của bạn (Give your opinion). Trong 2 dạng bài nêu trên, bạn có thể chọn một ý kiến ​​và đưa ra lập luận của mình. 

Tuy nhiên, với dạng Discuss Both Views, bạn phải thảo luận cả hai quan điểm một cách khách quan trước khi đưa ra quan điểm của riêng mình.

sự khác biệt giữa dạng discuss both views và give your opinion ilp

Đề mẫu dạng Discuss Both Views – IELTS Writing Task 2

Đề mẫu dạng Discuss Both Views ilp

Dịch đề: Người ta thường tin rằng ngày nay các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ là phương tiện truyền thông, văn hóa đại chúng và bạn bè. Một quan điểm khác cho rằng gia đình đóng vai trò quan trọng nhất.

Thảo luận cả hai quan điểm và đưa ra ý kiến ​​của bạn.

Chiến lược làm bài dạng Discuss Both Views – IELTS Writing Task 2 

hướng dẫn làm bài dạng discuss both views ilp

Đưa ra các ý kiến khác nhau về các luận điểm 

Trước hết, bạn phải xác định được hai ý kiến. Đó là:

 1. Các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đáng kể hơn đến sự phát triển của trẻ.
 2. Gia đình có ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển của trẻ.

Tiếp theo, hãy phân tích các lập luận ủng hộ mỗi bên:

1. Các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng đáng kể hơn đến sự phát triển của trẻ.

 • Trẻ em có xu hướng sao chép hành vi của các nhân vật hư cấu mà chúng yêu thích.
 • Trẻ em dành nhiều thời gian cho bạn bè cùng trang lứa.
 • Công nghệ có tác động toàn diện đến trẻ em.

2. Gia đình có ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển của trẻ.

 • Cha mẹ luôn hiện diện trong cuộc đời của một đứa trẻ.
 • Trẻ em càng nhỏ, tính cách của chúng càng dễ uốn nắn.
 • Cha mẹ có thể thiết lập ranh giới và kiểm soát nhiều hơn đối với con cái của họ.

Lựa chọn quan điểm của bạn

Đối với bài luận này, thầy sẽ đồng ý rằng mặc dù các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự phát triển của một đứa trẻ, nhưng cha mẹ và gia đình vẫn có ưu thế hơn.

Lý do: Sự lựa chọn bạn bè, sách hoặc âm nhạc của một đứa trẻ phụ thuộc vào những giá trị mà cha mẹ chúng truyền cho chúng.

Dàn bài chi tiết dạng Discuss Both Views

Với dạng bài này, các bạn có thể tham khảo dàn bài dạng Discuss Both Views như sau: 

Đoạn 1 (Intro)

 • Paraphrase đề bài
 • Nêu ra 2 quan điểm
 • Viết thesis Statement
 • Câu outline (tổng quan bài viết)

Đoạn 2 (Body 1)

 • Nêu ra quan điểm 1
 • Luận điểm về quan điểm 1
 • Lý do tại sao bạn đồng ý/không đồng ý với quan điểm này
 • Dẫn chứng cụ thể để củng cố luận điểm của bạn

Đoạn 3 (Body 2)

 • Nêu ra quan điểm 2
 • Luận điểm về quan điểm 2
 • Lý do tại sao bạn đồng ý/không đồng ý với quan điểm này
 • Dẫn chứng để củng cố luận điểm của bạn

Kết bài (Conclusion)

 • Tóm tắt lại đại ý 
 • Nêu ra quan điểm nào tích cực hơn hoặc quan trọng hơn

Bài mẫu chi tiết dạng Discuss Both Views Band 8.0+

Thầy giới thiệu các bạn một bài viết mẫu (Band 8.0+) dạng Discuss Both Views trong phần IELTS Writing Task 2 theo chuẩn học thuật nêu trên.

It is often held that teachers, peers and the media have a significant influence on the life of children. While some people argue that these factors are predominant in shaping a child’s future, others believe that parents impact their offspring in more critical ways. This essay will discuss both these points of view and argue in favour of the latter.

On the one hand, the books children read and the music they listen to form their belief system. In other words, children tend to copy the behaviour of their favourite personality or fictional character. Moreover, when little ones work and play in groups, they are influenced by their peers. Finally, other factors, like the media, prompt children to want things regarded as fashionable. For instance, children demand toys that they see on television.

On the other hand, a child’s personality is malleable at a very young age, and parents are always present in their life at this stage. Also, very young children love to imitate. For example, children who come from a dysfunctional family often exhibit behavioural problems at school. An emotionally secure environment at home is critical for the child’s confidence. Moreover, parents also teach children about setting boundaries.

In my opinion, children’s choice of friends, books or music depends on the values instilled in them by their parents. Therefore, parents hold more substantial sway over their offspring than media, pop culture and friends circle.

In conclusion, the outside world influences the intellectual and social development of children. However, I believe that it is parents who set the stage for these developments by laying a strong foundation from a very young age.

Một số từ vựng nổi bật trong bài

Từ vựngNghĩa Tiếng AnhNghĩa Tiếng Việt
predominant (adj)more noticeable or important, or larger in number, than otherstrội hơn; chiếm ưu thế
offspring (n)a person’s childrencon cái
in favour of the support or approval of something or someonecó thiện cảm với ai/cái gì; ủng hộ ai/cái gì
fictional (adj)imaginaryhư cấu
malleable (adj)easily influenced, trained, or controlleddễ ảnh hưởng, dễ kiểm soát, dễ đào tạo
imitate (v)to behave in a similar way to someone or something else, or to copy the speech or behaviour, etc. of someone or somethingbắt chước
dysfunctional (adj)not behaving or working normally 
exhibit (v)to show something publiclybiểu lộ, thể hiện
instill (v) into put a feeling, idea, or principle gradually into someone’s mind, so that it has a strong influence on the way that person thinks or behavestruyền dẫn (ý nghĩ, tình cảm…) cho, làm cho thấm nhuần dần
substantial (adj)large in size, value, or importanceto lớn, quan trọng
intellectual (adj)relating to your ability to think and understand things, especially complicated ideas[thuộc] trí tuệ
lay the foundation(s) of/forto produce the basic ideas or structures from which something much larger developsđặt nền tảng cho

Kết luận 

Bài viết này thầy đã chỉ ra những điều cần lưu ý trong quá trình phân tích đề bài dạng Discuss Both Views, hướng dẫn lập dàn ý chi tiết để sắp xếp thông tin một cách hiệu quả, cũng như là sử dụng ngôn từ và cấu trúc câu một cách linh hoạt, chính xác hơn.

Thầy chúc các bạn sẽ làm bài thi IELTS thật tốt nhé!.