Video thumbnail

Từ điển Cambridge định nghĩa “fundamentals” nghĩa là những phần cơ bản và cốt lõi nhất. “English Fundamentals” là những kiến thức, kỹ năng cơ bản và cốt lõi nhất của tiếng Anh.

Khóa học English Fundamentals được thiết kế dựa trên nền tảng học thuật vững chắc và tâm huyết giáo dục của Thầy La Thành Triết và Tập thể Sư phạm ILP - HỌC VIỆN IELTS CHUYÊN SÂU.

TIẾNG ANH NỀN TẢNG

Khóa học Tiếng Anh Nền tảng đơn giản và tinh gọn, dạy đúng trọng tâm, giúp các bạn học sinh lấy lại căn bản và tiến bộ nhanh chóng.

Học sinh học chậm, không có khiếu học ngoại ngữ, mắc chứng rối loạn học tập hoặc tự kỷ vẫn có thể học và sử dụng tiếng Anh hiệu quả dưới sự giáo dục và hướng dẫn của Thầy, Cô tại ILP.

LUYỆN THI IELTS CHUYÊN SÂU

Khóa học Luyện thi IELTS Chuyên sâu dạy đúng kiến thức và kỹ năng tiếng Anh cốt lõi, luyện trúng đề IELTS.

Học 1 cách viết, để viết tất cả các dạng bài, học 1 cách trả lời, để trả lời mọi câu hỏi IELTS.

Học 4 tuần, tăng 1 band điểm IELTS.