HƯỚNG DẪN VIẾT DẠNG BÀI AGREE OR DISAGREE VÀ BÀI MẪU WRITING TASK 2 BAND 8.0+

hướng dẫn viết dạng bài agree or disagree và bài mẫu writing task 2 ilp

Rất nhiều học viên IELTS của thầy đã hỏi rằng: “Trong phần IELTS Writing Task 2, em cần có bao nhiêu ý tưởng cho dạng bài Agree or disagree và cấu trúc bài luận của dạng này như thế nào?” 

Trong bài viết này, thầy sẽ giải thích rõ ràng những gì các bạn thí sinh cần làm và tại sao, từ đó hướng dẫn các bạn cách viết dạng bài Agree or Disagree để đạt band điểm IELTS cao.

Giới thiệu chung dạng bài Agree or Disagree – IELTS Writing Task 2 

Dạng bài Agree or Disagree được đánh giá là thường xuyên xuất hiện nhất trong IELTS Writing Task 2, với tần suất khoảng 80% và yêu cầu thí sinh đưa ra ý kiến chủ quan của mình.

Điểm quan trọng của dạng bài Agree or Disagree là thí sinh cần thể hiện ý kiến cá nhân thật rõ ràng và mạch lạc, bao gồm lập trường tán thành hoặc không tán thành cùng với những lập luận hợp lý.

Các bạn hãy tiếp tục theo dõi bài viết sau đây để tìm hiểu cách viết dạng bài này sao cho thật “chuẩn” nhé!. 

Đề mẫu dạng bài Agree or Disagree

Thầy sẽ ví dụ cho các bạn một dạng bài mẫu được lấy từ kỳ thi IELTS chính thức vào ngày 03/06/2017: 

đề writing task 2 chính thức dạng bài agree or disagree 1

Dịch đề: Ở nhiều nước, phạt tù là biện pháp phổ biến nhất đối với tội phạm. Tuy nhiên, một số người cho rằng việc giáo dục khắt khe sẽ là giải pháp hiệu quả hơn.

Bạn đồng ý hay không đồng ý với quan điểm này?

Chiến lược làm dạng bài Agree Or Disagree đạt điểm cao

Thứ nhất: Lập luận rõ ràng 

Điều đầu tiên cần nhớ là đối với câu hỏi ở trên, bạn không cần phải thảo luận cả hai khía cạnh nhưng bạn có thể nếu bạn muốn.

Do đó, bạn có quyền lựa chọn thảo luận về phía “đồng ý” hoặc “không đồng ý” hoặc thảo luận cả hai bên. 

Ngay cả khi bạn chọn thảo luận cả hai ý kiến, bạn phải nói rõ quan điểm ​​của bạn là đồng ý hay không đồng ý. Điều này rất quan trọng đối với điểm Task Achievement (đáp ứng yêu cầu để bài) của bạn.  

dạng bài agree or disagree - lập luận rõ ràng khi viết ilp

Bạn có thể thấy từ bảng bên dưới rằng nếu bạn không chọn rõ một bên, bạn sẽ không đạt điểm trên 5.0 cho Task Response – bất kể phần còn lại của bài viết của bạn tốt đến mức nào.

Band Score

Official IELTS description

(Task Achievement)

What it means

7.0+

“Presents a clear position throughout the response”

Your overall opinion is very clear and is well supported by all your reasons and examples in your whole essay.

6.0

“Presents a relevant position, although the conclusions may become unclear or repetitive.”

Your overall opinion is good but you don’t always clearly support it with reasons or have clear conclusions.

5.0

“Expresses a position but the development is not always clear and there may be no conclusions drawn.“

You have an overall opinion but you often don’t support it with reasons or have conclusions.

4.0

“Presents a position but this is unclear.”

You have an opinion but you don’t explain or support it clearly.

Vì vậy, tóm lại, đối với đề dạng bài Agree or Disagree như trên, bạn phải có một lập luận rõ ràng và bạn có ba lựa chọn khả thi:

  1. Hoàn toàn đồng ý: Bạn nghĩ rằng tội phạm nên  phạt tù hơn là biện pháp giáo dục răn đe. Bạn chỉ thảo luận về mặt này.
  2. Hoàn toàn không đồng ý: Bạn nghĩ rằng giáo dục khắt khe sẽ tốt hơn là phạt tù. Bạn chỉ thảo luận về mặt này.
  3. Thảo luận cả hai quan điểm: Bạn thảo luận cả hai khía cạnh nhưng bạn có quan điểm rõ ràng về phạt tù hoặc giáo dục răn đe.

Thứ hai: Cấu trúc bài luận rõ ràng 

Như bạn có thể thấy từ bảng tiêu chí chấm điểm như trên, một lập luận rõ ràng trong suốt bài luận Writing Task 2 là rất quan trọng đối với Task Response của các bạn thí sinh.

Vì vậy, thầy luôn khuyến nghị các học viên IELTS của thầy rằng các bạn nên đưa ra ý kiến ​​của mình trong phần mở đầu cũng như phần kết luận, không chỉ riêng dạng bài Agree or Disagree mà còn là tất cả những dạng Writing Task 2 khác.

dạng bài agree or disagree - cấu trúc bài viết đạt chuẩn ilp

Về mặt kỹ thuật, bạn có thể viết một phần giới thiệu rất chung chung và để lại ý kiến ​​của bạn ở phần cuối. Nhưng thầy thực sự khuyên các bạn không nên làm điều này vì nó không rõ ràng.

Ngoài ra, bạn có thể hết thời gian trước khi đi đến kết luận của mình, vì vậy về tổng thể, đó là một chiến lược rủi ro.

Do đó, cấu trúc bài luận IELTS Writing Task 2 dạng bài Agree or Disagree gợi ý của thầy gồm bốn đoạn văn – phần mở đầu, hai đoạn chính (hoặc thân bài) và phần kết luận.

Ý kiến ​​được trình bày trong phần mở đầu và được nêu lại trong phần kết luận, và mỗi đoạn thân bài chỉ nên thảo luận một ý chính.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét các tùy chọn chi tiết hơn.

Thứ ba: Dàn bài chi tiết 

Bên dưới đây, thầy sẽ đưa ra dàn bài chi tiết cho từng trường hợp nêu trên, các bạn có thể tham khảo và lựa chọn tình huống phù hợp với quan điểm của mình nhất nhé! 

  • Trường hợp 1: Hoàn toàn đồng ý: Bạn nghĩ rằng việc phạt tù là giải pháp tốt nhất đối với tội phạm 

một số lưu ý khi viết dạng bài agree or disagree ilp

Dàn bài Writing Task 2 chi tiết cho trường hợp này như sau:

Đoạn 1 (Introduction)

Diễn đạt lại cấu trúc đề bài và nêu ra ý kiến chung của bạn (bạn nghĩ rằng việc phạt tù là giải pháp tốt nhất).

Đoạn 2 (Thân bài 1)

Giải thích và đưa ra các lập luận bổ trợ cho lý do ĐẦU TIÊN tiên của bạn (vì sao phạt tù quan trọng và tốt nhất).

Đoạn 3 (Thân bài 2)

Giải thích và đưa ra các lập luận bổ trợ cho lý do THỨ  HAI của bạn (vì sao phạt tù quan trọng và tốt nhất). 

Đoạn 4 (Kết bài)

Khẳng định lại ý quan điểm của bạn (Phạt tù là tốt nhất) và tóm lược lại các lý do chính. 

  • Trường hợp 2: Hoàn toàn không đồng ý: Bạn nghĩ rằng biện pháp giáo dục răn đe sẽ là giải pháp tốt hơn 

hướng dẫn viết dạng bài agree or disagree chủ đề tội phạm ilp

Dàn bài Writing Task 2 chi tiết cho trường hợp này như sau:

Đoạn 1 (Introduction)

Diễn đạt lại cấu trúc đề bài và nêu ra ý kiến chung của bạn (bạn nghĩ rằng giáo dục tội phạm là giải pháp tốt hơn)

Đoạn 2 (Thân bài 1)

Giải thích và đưa ra các lập luận bổ trợ cho lý do ĐẦU TIÊN tiên của bạn (vì sao giáo dục răn đe là giải pháp tốt hơn) 

Đoạn 3 (Thân bài 2)

Giải thích và đưa ra các lập luận bổ trợ cho lý do THỨ HAI của bạn (vì sao giáo dục răn đe là giải pháp tốt hơn) 

Đoạn 4 (Kết bài)

Khẳng định lại ý quan điểm của bạn (Giáo dục tội phạm hiệu hơn việc phạt tù) và tóm lược lại các lý do chính. 

  • Trường hợp 3: Trình bày cả hai quan điểm: Bạn nghĩ rằng việc phạt tù là tốt nhưng giáo dục răn đe cũng là biện pháp hiệu quả không kém

Dàn bài Writing Task 2 chi tiết cho trường hợp này như sau:

Đoạn 1 (intro)

Diễn đạt lại cấu trúc đề bài và nêu ra ý kiến chung của bạn (Bạn nghĩ rằng việc phạt tù là tốt nhưng giáo dục răn đe cũng là biện pháp hiệu quả không kém)

Đoạn 2 (Thân bài 1)

Giải thích và đưa ra các lập luận bổ trợ cho lý do vì sao phạt tù là biện pháp hiệu quả dành cho tội phạm 

Đoạn 3 (Thân bài 2)

Giải thích và đưa ra các lập luận bổ trợ cho lý do vì sao giáo dục răn đe cũng là giải pháp tối ưu 

Đoạn 4 (Kết bài)

Khẳng định lại ý quan điểm của bạn (Giải pháp phạt tù và giáo dục đều hiệu quả như nhau) và tóm lược lại các lý do chính. 

Bài mẫu chi tiết dạng bài Agree or Disagree

Thầy giới thiệu các bạn một bài viết mẫu (Band 8.0+) dạng bài Agree or Disagree trong phần IELTS Writing Task 2 theo chuẩn học thuật nêu trên.

đề writing task 2 - bài mẫu dạng bài agree or disagree ilp

While the public state that the rates of criminal cases would decline through imprisonment or serious penalty there are experts in favor of the standpoint that an effective education system could lessen the dangers of committing a crime. Viewpoints regarding the crime above need to be properly evaluated, from a socio-ecological perspective.

To start with, it is widely accepted that severe punishment for decreasing criminal incidents is a traditionally established belief. In other words, kinds of crime would be prevented through imprisonment sentences in the short term. According to research findings exploring the link between law and crime, putting individuals convicted of crimes, especially violent crimes in prison would increase the degree of social stability, especially in underdeveloped and developing countries. The experience of imprisonment could deter someone from committing crimes to avoid prison. To illustrate, that governments in Indochina, including Vietnam, Cambodia, and Laos, implement strict regulations that have effectively controlled criminal rates in both rural and distant areas.

However, even though the role of a serious penalty for committing a crime has been assumed, there are alternatives positively contributing to the reduction of crime in most countries. First and foremost, education is fundamental in raising moral standards and community awareness in the long run; therefore, proper investment in education is regarded as the foundation for national security. In addition, accompanied by an education-based approach, improvements in the legal system must be prioritized in any issues related to crimes. Evidently, the legal validity and the effectiveness in implementing legislation have also played a critical part in any cultural, social, or economic progress.

In summary, the analysis discussed points out that penalty or education in tackling crimes should be rationally examined in various respects. Based on different situations, arguments on crime-related issues need to be flexibly viewed.

Một số từ vựng nổi bật được sử dụng trong bài

Từ vựngNghĩa Tiếng AnhNghĩa Tiếng Việt
criminal (adj)relating to crimeliên quan đến tội phạm
imprisonment (n)the act of putting someone in prison or the condition of being kept in prisonsự bỏ tù
commit (v)to do something illegal or something that is considered wrongphạm phải
perspective (n)a particular way of considering somethinggóc độ
severe (adj)very serious, strict or harshkhắt khe, gay gắt
sentence (n)a punishment imposed by a law courtlời tuyên án
deter … from … (v)to make less willing or prevent by frighteninglàm nhụt chí
regulation (n)a rule or instructionqui định
proper (adj) right, correct, or suitableđúng đắn, phù hợp
accompany (v)to go with (someone or something)đi cùng
tackle (v)to try to deal with something or someonegiải quyết, ngăn chặn

Kết luận

Khi viết bài luận đối với dạng bài Agree or Disagree, trước hết ở phần mở bài, các thí sinh cần diễn đạt lại cấu trúc đề bài và đưa ra ý kiến cá nhân của mình. Sau đó, ở mỗi phần thân bài, bạn cần nêu được hai luận điểm cùng với những giải thích và dẫn chứng cụ thể. 

Cuối cùng, ở phần kết bài, bạn tóm lược lại nội dung đã bàn luận ở phần thân bài và nhấn mạnh lại ý kiến cá nhân của mình một lần nữa.

Thầy chúc các bạn sẽ làm bài thật tốt nhé!.