HƯỚNG DẪN VIẾT CÂU LUẬN ĐỀ – CÁCH VIẾT MỞ BÀI WRITING TASK 2

hướng dẫn viết câu luận đề - cách viết mở bài writing task 2 ilp

Câu Luận Đề (Thesis Statement) là câu then chốt trong bài IELTS Writing Task 2, được xem là câu quyết định nội dung của cả bài và cho Examiners thấy được rằng các bạn viết không lạc đề, vẫn đang bám sát vào nội dung đề bài. 

Vì tầm quan trọng của câu Luận Đề như vậy, nên trong phần chia sẻ về cách viết Mở Bài Writing Task 2, thầy sẽ tập trung hướng dẫn chi tiết cho các bạn làm thế nào để viết một câu Luận Đề chuẩn mực trong IELTS Writing Task 2, vừa đảm bảo yếu tố ngôn ngữ, vừa thể hiện được kỹ năng khái quát hoá thông tin đề bài và mức độ tư duy ở tầm cao.

02 thành phần chính của câu Luận Đề trong IELTS Writing Task 2

Có nhiều quan điểm khác nhau về cấu trúc của câu Thesis Statement (câu Luận Đề) trong phần Mở Bài IELTS Writing Task 2, nhưng theo thầy thì một câu Luận Đề “CHUẨN” chúng ta cần có 02 thành phần sau:

cách viết mở bài writing task 2 - thành phần của câu luận đề ilp

Chủ đề chính (Main Topic)

Chủ đề chính trong phần thi IELTS Writing Task 2 là những từ cùng trường nghĩa với từ khoá đề bài đã đưa ra, diễn tả ý tương đồng với thông tin nêu ra ở trong đề bài. 

Ví dụ, thầy có một ví dụ trong đề thi IELTS Writing Task 2 như sau: 

Scientific development in farming always brings major benefits. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Vậy thì trong câu Luận Đề, các bạn phải cố gắng làm sao kết hợp 2 cụm này thành một cụm duy nhất để trở thành chủ ngữ của câu.

Trong đề bài nêu trên, cụm diễn tả chủ đề chính là “scientific development in farming” “major benefits”.

Thầy kết hợp và điều chỉnh đơn giản lại sẽ có có chủ đề chính như sau:

  • “significant benefits of advanced scientific farming techniques”

Chủ đề chính trong câu luận đề - cách viết mở bài writing task 2 ilp

Sau khi hình thành chủ đề chính, các bạn tiếp tục trình bày quan điểm định hình bài viết.

Quan điểm định hình bài viết

Quan điểm định hình bài viết là thông tin thể hiện lập trường của các bạn (Agree or Disagree) trong bài viết là như thế nào và những ý chính sẽ trình bày là gì.

Quan điểm định hình bài viết không cần chi tiết, chỉ cần thể hiện được những nội dung trọng tâm mà các bạn sẽ viết trong từng phần tiếp theo.

Thầy ví dụ, trong đề IELTS Writing Task 2 ở trên, câu hỏi là:

Scientific development in farming always brings major benefits. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Thầy ví dụ rằng mình sẽ đồng ý rằng “scientific development in farming always bring major benefits” ở 2 mặt là năng suất (productivity) và bảo vệ môi trường (environmental protection).

Vậy trong câu Luận Đề, các bạn phải thể hiện được rằng: “Mình đồng ý (Agree) hay Không đồng ý (Disagree) hoặc kết hợp cả 2 quan điểm”“những khía cạnh (aspects) sẽ trình bày là gì?”

Câu mẫu của thầy như sau:

Cách viết mở bài writing task 2 - Câu Luận đề ilp

Dựa vào câu Luận Đề này, người đọc biết rằng thầy sẽ viết một đoạn nói về năng suất (productivity) và một đoạn xoáy sâu vào lợi ích bảo vệ môi trường (environmental protection) của sự phát triển khoa học trong canh tác (scientific development in farming).

Viết một câu Luận Đề tốt với Chủ đề chínhQuan điểm định hình bài viết rõ ràng sẽ phần nào giúp giám khảo hiểu được hướng của bài viết xem có chặt chẽ và thậm chí dự báo được phần nào nội dung bài viết. 

Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham khảo bài viết tổng quan về cách viết Mở Bài Writing Task 2 để hiểu tường tận và trọn vẹn hơn.

Minh hoạ câu Luận Đề tiêu chuẩn – cách viết Mở Bài Writing Task 2

Thầy sẽ lấy đề mẫu dưới đây để hướng dẫn chi tiết cách viết mở bài Writing Task 2 nhé!

đề mẫu hướng dẫn cách viết mở bài writing task 2 ilp

Trong đề bài trên, Chủ đề chính được thể hiện qua các từ khoá Recycling”, “responsible towards the environment”.

Thầy sẽ kết hợp những cụm từ trên thành một cụm từ duy nhất bằng cách đổi cấu trúc cụm từ:

  • People’s responsibility towards the environmental protection through recycling.

Quan điểm của thầy là hoàn toàn đồng ý với quan điểm này và định hình bài viết theo một hướng duy nhất là “agree”.

Thầy sẽ có câu sau Luận Đề như sau:

Câu Luận đề hoàn chỉnh - cách viết mở bài writing task 2 ilp

Câu Luận Đề này chứng tỏ thầy đang bám sát vào chủ đề chính của đề bài, đó là trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ môi trường thông qua việc tái chế (people’s responsibility towards the environmental protection through recycling) là điều rất quan trọng ở thời điểm hiện tại. 

Và ý tưởng định hình bài viết của thầy đó là những lợi ích về kinh tế và xã hội (for various benefits in economic and social aspects).

Dựa vào câu Luận Đề này, người đọc sẽ suy luận trực tiếp được được là thầy hoàn toàn đồng ý (totally agree) quan điểm được đưa ra trong đề bài và thầy sẽ bảo vệ quan điểm của mình bằng 2 đoạn văn có 2 câu chủ đề như sau:

Đoạn 1

Những lợi ích về kinh tế (economic benefits) của việc tái chế (recycling)

Đoạn 2

Những lợi ích xã hội (social benefits) của việc tái chế (recycling)

Kết luận

Câu Luận Đề là câu cốt lõi trong phần Mở Bài và cả bài viết IELTS Writing Task 2.

Như thầy đề cập bên trên, câu Luận Đề trong Writing Task 2 phải bao gồm 2 thành phần: Chủ đề chínhQuan điểm định hình bài viết.

Câu Luận Đề kiểm soát nội dung của cả bài viết, vừa thể hiện khả năng ngôn từ của các bạn, vừa thể hiện được khả năng tư duy và khái quát hoá vấn đề, giúp giám khảo dễ tiếp thu và nắm bắt nội dung các đoạn tiếp theo trong bài viết của các bạn.

Đến đây, hi vọng các bạn đã nắm được ít nhiều về cách viết Mở Bài Writing Task 2 và dễ dàng hoàn thành phần này để bước sang những phần tiếp theo.