DÙNG LINKING WORDS ĐỂ TĂNG ĐIỂM TIÊU CHÍ COHERENCE & COHESION – DÙNG NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG?

cách tăng điểm tiêu chí coherence & cohesion ilp

Một bài viết IELTS không thể liên kết chặt chẽ và liền mạch nếu không sử dụng từ nối. Tuy vậy lạm dụng từ nối quá mất có thể khiến thí sinh mất điểm tiêu chí Coherence & Cohesion trong bài thi IELTS Writing.

Coherence là gì? Cohesion là gì? Lạm dụng Linking words (từ nối) ảnh hưởng như thế nào đến bài Writing của bạn? Làm thế nào để tăng điểm tiêu chí Coherence & Cohesion?

Hãy cùng khám phá, tìm hiểu thật kỹ về tiêu chí Coherence & Cohesion, giải quyết triệt để các vấn đề trên với bài viết này các bạn nhé!

Các bạn muốn tìm hiểu chi tiết hơn về Linking Words thì đọc bài này:

LINKING WORDS TRONG BÀI THI IELTS WRITING

Định nghĩa Coherence

tiêu chí coherence & cohesion - định nghĩa coherence ilp

Coherence (Tính mạch lạc) là khái niệm đề cập đến việc tổ chức thông tin, dùng để chỉ về mức độ rõ ràng kết nối, logic về mặt ý tưởng của từng đoạn cũng như trong cả bài viết.

Sự rõ ràng này cần hiện diện xuyên suốt bài viết, tức ở 03 cấp độ như sau:

  • Trong tổng thể một bài viết (discourse)
  • Trong một đoạn văn, hoặc giữa các câu văn (inter-sentence)
  • Trong một câu văn (intra-sentence)

Định nghĩa Cohesion

tiêu chí coherence & cohesion - định nghĩa cohesion ilp

Cohesion (Tính liên kết) là tiêu chí đánh giá tính liên kết của bài viết, dựa trên khả năng sử dụng ngữ pháp và từ vựng,  chẳng hạn như từ nối, quan hệ từ, … nhằm tạo ra sự kết nối và mạch lạc cho các mệnh đề trong câu, các câu trong đoạn và các đoạn văn trong bài viết. 

Nói cách khác, nếu tính mạch lạc tạo nên sự rõ ràng của bài viết thì tính liên kết sẽ là “chất kết dính” giúp các phần liên quan và gắn kết chặt chẽ với nhau hơn.

Một văn bản cấu thành từ nhiều thành phần nhỏ được gọi là câu. Tuy vậy, một tập hợp các câu riêng lẻ thì chưa đủ để tạo nên một văn bản có ý nghĩa. Giữa các câu cần phải có một yếu tố đóng vai trò “chất xúc tác” để tạo sự liên kết với nhau; yếu tố đó chắc chắn là Cohesion. 

Về bản chất, tính liên kết không thể tồn tại riêng lẻ một mình. Một văn bản nếu mất đi tính liên kết cũng sẽ không còn được coi là một văn bản đúng nghĩa.

Lạm dụng từ nối và cách tăng điểm tiêu chí Coherence & Cohesion trong IELTS Writing

Dùng nhiều từ nối để cải thiện tiêu chí Coherence & Cohesion – có nên không?

Tính mạch lạc của một văn bản được đánh giá dựa trên việc sử dụng Cohesive devices (các phương tiện liên kết)Referencing (phép tham chiếu).

tính mạch lạc của 1 văn bản ilp

Referencing (phép tham chiếu) là tình huống mà trong đó một thành phần không thể được giải thích theo ngữ nghĩa nếu nó không được tham chiếu đến một thành phần khác trong văn bản.

Theo một hướng khác, tham chiếu là một từ hoặc một cụm từ thể hiện nghĩa của nó bằng cách nhắc đến một thành phần khác trong văn bản.

Trong văn bản, tham chiếu chia thành 2 loại: Cataphoric reference (tham chiếu trước) và Anaphoric Reference (tham chiếu phía sau).

Cohesive devices (Phương tiện liên kết) là các từ hoặc cụm từ được sử dụng để kết nối ý tưởng giữa các phần khác nhau của văn bản. Cohesive devices cho người đọc biết mối quan hệ giữa các mệnh đề, câu và đoạn văn khác nhau.

Có tổng cộng 05 phương tiện liên kết chính trong tiếng Anh, trong đó có 04 phương thức sử dụng ngữ pháp và 01 phương thức sử dụng từ vựng như sau:

5 phương tiện liên kết ilp

Từ nối chỉ là 1 trong 5 loại tạo tính liên kết cho văn bản chứ không phải là phương tiện duy nhất để liên kết văn bản. Tiêu chí chấm thi đã chỉ rõ: “sử dụng đa dạng các phương tiện liên kết một cách phù hợp”

Một số bạn nghĩ rằng sử dụng từ nối sẽ tạo sự liên kết cho đoạn văn. Tuy nhiên, như đã đề cập ở trên, từ nối chỉ là một trong những yếu tố giúp tăng tính mạch lạc & liên kết cho bài viết.

Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều khiến đoạn văn thậm chí trở nên rối hơn vì các mối quan hệ không rõ ràng và chồng chéo nhau.

lạm dụng linking words ilp

Các bạn hãy cùng nhìn lại bảng tiêu chí chấm điểm IELTS Writing:

  • Band 5.0: “dùng không đủ, không chính xác hoặc sử dụng quá mức phương tiện liên kết”.
  • Band 7.0: “sử dụng một loạt các phương tiện liên kết một cách thích hợp, có một số từ sử dụng thiếu/ quá mức”.

NẮM 04 TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM IELTS WRITING

Việc sử quá nhiều từ nối như vậy không giúp thí sinh đạt band 7.0 mà còn bị kéo xuống band 5.0 vì một trong những lỗi của band 5.0 là “dùng không đủ, không chính xác hoặc sử dụng quá mức phương tiện liên kết”.

Tóm lại, chỉ sử dụng từ nối (Không sử dụng những loại khác) hoặc sử dụng quá nhiều từ nối sẽ không đảm bảo được tiêu chí Coherence & Cohesion.

Cách tăng điểm tiêu chí Coherence and Cohesion 

Cùng phân tích ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn và xem liệu có cách nào tăng điểm tiêu chí Coherence & Cohesion không nhé!

Ví dụ:

Although work takes precedence over everything else in our lives, people should spend time to switch off from work and give their personal lives equal measures of attention. Firstly, overall physical, emotional and mental health should be the main concern. In addition, having good physical health is the key point to stay energetic and maintain a great stress management solution. On the other hand, another way for people to combat overloading working volume and get more time for their personal life is to clarify the boundaries for your schedule. Take for example, people can spend the whole week struggling with business’s tasks but it is essential to dine out with your family and friends at least one day. There is no good negotiating for more time if you have to sacrifice a well-deserved weekend.

Lỗi sai:

  • Lạm dụng các liên từ nối: In addition
  • Từ được sử dụng không đúng thích hợp: On the other hand
  • Ví dụ đưa ra không thực tế: không giải thích rõ hay mở rộng cho ý kiến đưa ra trước đó.

Để tránh bị mất điểm tiêu chí Coherence & Cohesion, học viên có thể tham khảo những lưu ý sau:

lưu ý để tránh mất điểm tiêu chí Coherence & Cohesion ilp

Đoạn văn nên được viết lại như sau:

Although work takes precedence over everything else in our lives, people should spend time to switch off from work and give their personal lives equal measures of attention. Firstly, overall physical, emotional and mental health should be the main concern. It goes without saying that having good physical health is the key point to help stay energetic and maintain a great stress management solution. Moreover, another way for people to combat overloading working volume and get more time for their personal life is to clarify the boundaries for your schedule. Instead of just making a time table for career proposals, individuals should create one to manage personal events and keep track of your personal investment. There is no point in negotiating for more time if you have to sacrifice a well-deserved weekend.

Vậy bài viết đã phần nào làm rõ cho bạn những điểm liên quan đến tiêu chí Coherence & Cohesion trong bài thi IELTS Writing! Hãy nghiên cứu thật kỹ những thông tin trong bài viết để tránh những lỗi không mong muốn và đạt band điểm thật cao bạn nhé!

Trần Nguyễn Anh Khoa

Cải thiện các kỹ năng IELTS cùng Đội ngũ Học Thuật ILP:

ỨNG DỤNG COLLOCATIONS CHỦ ĐỀ WORK VÀO IELTS SPEAKING

TẠI SAO TỐC ĐỘ LÀM BÀI IELTS READING CỦA BẠN CÒN CHẬM?

TỪ VỰNG MIÊU TẢ XU HƯỚNG TĂNG GIẢM TRONG IELTS WRITING TASK 1