THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH “THẦY HIỆU TRƯỞNG” VÀ “TOKEY”

THÔNG BÁO

Từ tháng 5 năm 2024, ILP – HỌC VIỆN IELTS CHUYÊN SÂU chính thức sử dụng hình ảnh hoạt hình “Thầy Hiệu Trưởng” và “Tokey” trên toàn bộ ấn phẩm, giáo trình, Facebook, Tiktok và Website.

Chúng tôi, ILP – HỌC VIỆN IELTS CHUYÊN SÂU, không sử dụng bất kỳ hình ảnh người thật nào ngoài hình ảnh và kết quả học viên khi được sự đồng ý chính thức.

Chúng tôi tôn trọng hình ảnh, thông tin và sự riêng tư của học viên, tái xây dựng hình ảnh và nhận diện thương hiệu thông qua các nhân vật hoạt hình vui nhộn, thân thiện với các em học sinh.

Ngoài ra, Phụ huynh và Học sinh lưu ý rằng chúng tôi chỉ quản lý 3 kênh thông tin:

  • Website ilp.edu.vn
  • Facebook facebook.com/ielts.ilp 
  • Tiktok tiktok.com/@triet.vn

Trân trọng cảm ơn Phụ huynh và Học sinh đã chọn ILP – HỌC VIỆN IELTS CHUYÊN SÂU trong thời gian qua.

Kính chào./.