LUYỆN THI IELTS CHO HỌC SINH NHÓM MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đặc điểm học tập của học sinh nhóm môn Khoa học Tự nhiên

Nhìn nhận ở góc độ đặc điểm học tập, các em học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên (Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Công nghệ và Tin học) sẽ mạnh về tư duy logic, phân tích và đánh giá vấn đề ở khía cạnh lý tính. Vì vậy, việc học của các em thiên về tính kỹ thuật và cấu trúc.

Trong mỗi môn học, khi xử lý vấn đề hoặc giải bài tập, em học sinh thường phân tích và chia tách vấn đề thành từng phần, nhìn ra được nguyên nhân, đâu là điểm gút và hướng xử lý là như thế nào. Với các em này, việc học phải rõ ràng, và cụ thể.

Thực tế, các em giỏi khoa học tự nhiên thường hiểu rõ các thuật ngữ và khái niệm chuyên môn của môn học, và khi gặp bài toán khó, các em đều có thể phân tách ra làm nhiều phần, và xử lý từng phần để giải bài tập.

Đối với những thứ được tạo nên bởi cấu trúc, thì các em sẽ có thể nhìn ra và xử lý vấn đề dễ dàng.

Học sinh nhóm môn Khoa học Tự nhiên có ưu thế trong việc học tiếng Anh

Nếu có tư duy logic tốt thì học tiếng Anh khá dễ, vì tiếng Anh là ngôn ngữ có tính cấu trúc cao và rất gần với tiếng Việt, chung ngữ hệ Latin.

Thực tế, theo một thống kê ngôn ngữ học của Thầy La Thành Triết, 85% các câu trong tiếng Anh học thuật và tiếng Việt có sự tương đồng về cấu trúc và cấu tạo, nghĩa là học viên có thể dịch từng từ, từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hoặc ngược lại, rất dễ dàng.

Ví dụ câu tiếng Anh:

  • Recently, the Vietnam economy, including three sectors, agriculture, industry and services, has grown at a high rate.

và câu có nghĩa tương tự trong tiếng Việt:

  • Gần đây, kinh tế Việt Nam, bao gồm 3 thành phần: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, đã tăng trưởng ở mức độ cao.

Ví dụ trên là câu điển hình của tiếng Anh học thuật. Học viên có thể dịch từng từ, từ tiếng Anh sang tiếng Việt, hoặc dịch từng từ, từ tiếng Việt sang tiếng Anh khá dễ dàng.

Tiếng Anh học thuật là ngôn ngữ rất dễ học đối với học viên có một chút tư duy logic. Không riêng gì học sinh nhóm môn khoa học tự nhiên, bất kỳ học sinh nào có tư duy logic đều có thể học tiếng Anh học thuật dễ dàng ở cả 4 kỹ năng.

Việc quan niệm rằng học ngoại ngữ phải có năng khiếu là không chính xác. Nếu chỉ học một ngoại ngữ, năng khiếu là không cần thiết. Đối với tiếng Anh học thuật, năng khiếu không phải yếu tố quan trọng đối với bất kỳ học sinh nào.

Đặc điểm của khóa học IELTS chuyên sâu tại ILP

ILP chia tách các kỹ năng Nghe – Đọc – Viết – Nói của bài thi IELTS thành từng phần, hiểu rõ tiêu chí của bài thi và hướng dẫn học viên kỹ thuật luyện tập đối với từng phần.

Thầy, Cô của ILP dạy những kỹ thuật và cách tiếp cận giúp học viên đạt điểm IELTS 5.0-7.0 một cách dễ dàng mà không tốn nhiều thời gian học tập.

Nhiều em học sinh hỏi, em có cần học ngữ pháp IELTS để cải thiện điểm IELTS Writing không?

Thầy, Cô của ILP trả lời: “Bài thi IELTS không trực tiếp kiểm tra kiến thức ngữ pháp của em, chỉ cần em biết được 2 thì (hiện tại đơn và hiện tại hoàn thành), thể bị động của 2 thì này và biết viết câu với could, would là có thể hoàn thành được bài IELTS Writing từ 150 đến 250 từ dễ dàng, đạt band 5.0-7.0″

Câu trả lời trên là điển hình của việc dạy và học IELTS tại ILP.

Thầy, Cô của ILP hiểu được kiến thức và kỹ năng tiếng Anh cốt lõi, hiểu rõ các tiêu chí chấm bài của bài thi IELTS, giúp học sinh học đạt IELTS 5.0-7.0 dễ dàng, không tốn quá nhiều thời gian học tập.

Có thể hiểu đơn giản, ở ILP, các em học sinh sẽ được học đúng trọng tâm, học đúng những cái cần học, học đúng những cái cần học để đạt IELTS trong thời gian nhan nhất.