LINKING IDEAS – LIÊN KẾT Ý TƯỞNG MỘT CÁCH CHẶT CHẼ TRONG IELTS SPEAKING

linking ideas trong ielts speaking 1

Để trình bày một vấn đề hoặc trả lời câu hỏi có tính liên kết ý tưởng một cách rõ ràng, có tính tổ chức, tránh tình trạng bối rối, hồi hợp trong quá trình thi IELTS Speaking, bạn nên sắp xếp ý tưởng và liên kết chúng lại với nhau. Điều này giúp giám khảo có thể thấy bạn giao tiếp một cách lưu loát, và đồng thời nắm bắt cấu trúc bài nói mà bạn trình bày một cách dễ dàng hơn. Trong bài viết này cùng mình tìm hiểu chi tiết những cách thức để giúp các bạn dễ dàng linh hoạt trong việc sử dụng Linking ideas nhé!

BỘ ĐỀ FORECAST IELTS SPEAKING QUÝ 2/2022

Linking ideas là gì?

linking ideas là gì 1

Trong Tiếng Anh nói chung và IELTS Speaking nói riêng, Linking ideas là các từ hoặc các cụm được sử dụng nhằm mục đích kết nối ý tưởng của hai câu, hai mệnh đề hoặc hai phần trong một bài văn, hoặc một bài nói. 

Hai phần này có thể đồng nghĩa, tương phản, mang tính so sánh – đối chiếu hoặc giả định, nhân nguyên – kết quả, … Từ đó giúp ý tưởng, nội dung được rành mạch rõ ràng hơn.

Cách để xâu chuỗi các ý tưởng bằng Linking ideas

xâu chuỗi các ý tưởng bằng linking ideas 1

Việc truyền đạt một nội dung, thông tin hay ý kiến đối với IELTS Speaking không thật sự khó như bạn nghĩ. Các bạn có thể thử cách nói thuyết phục người nghe hoặc giám khảo bằng những ý tưởng mang tính logic từ trải nghiệm cá nhân, kết hợp cùng những từ hoặc cụm từ để liên kết ý tưởng với nhau.

Ngoài ra, có thể chia Linking ideas theo từng nhóm riêng để có thể dễ dàng hệ thống hoá câu nói rõ rảng hơn, chặt chẽ hơn. 

Một số nhóm Linking ideas phổ biến thường được dùng trong IELTS Speaking như: Bắt đầu ý kiến / Bổ sung / Nguyên nhân / Đối lập / Giải thích / Kết quả / Kết luận / Đồng tình / Khái quát.

LÀM BÀI TẬP LINKING IDEAS

Tổng hợp các Linking ideas cho bài IELTS Speaking

Nhóm Linking ideas để bắt đầu một ý kiến 

First of all / initially: Đầu tiên

I feel: Tôi cảm thấy 

To start with: Bắt đầu với

I suppose: Tôi giả sử

I believe: Tôi tin rằng

According to me: Theo tôi

From my point of view: Theo quan điểm của tôi 

From my perspective: Từ quan điểm của tôi 

Nhóm Linking ideas dùng để bổ sung thông tin 

And:

Similarly: Tương tự như

Moreover: Hơn nữa

As well as: Cũng như   

In addition: Ngoài ra 

Besides: Bên cạnh đó

Now let’s move on to: Chuyển đến ý tiếp theo

The next point I’d like to make is: Quan điểm kế tiếp tôi muốn trình bày là

 Nhóm Linking ideas dùng để chỉ nguyên nhân

It’s because / Owing to: Bởi vì 

Because:

Due to: Do   

Because of:

It was caused by: Nó được gây ra bởi

As I mentioned earlier: Như tôi đã nhắc đến trước đó 

 Nhóm Linking ideas dùng để chỉ sự đối lập

But: Nhưng  

Though: Tuy nhiên  

On the other hand: Mặt khác

Nevertheless / Nonetheless: Tuy nhiên

However: Tuy nhiên

Even though: Mặc dù 

Instead of: Thay vì

On the contrary: Ngược lại

 Nhóm Linking ideas dùng để giải thích

For example: Ví dụ

For instance: Ví dụ 

In other words: Nói cách khác  

To illustrate: Để minh hoạ 

As I was saying: Như tôi đã nói 

What I mean is: Ý của tôi là

Such as: Như là

Namely: Cụ thể là

Like: Như

To paraphrase: Để diễn giải

Nhóm Linking ideas dùng để chỉ kết quả 

Therefore: Vì thế  

As a result: Vì vậy

Thus: Như vậy

So: Vì vậy

Thereby: Do đó

Eventually: Cuối cùng

The reason why: Lý do tại sao 

Hence: Kể từ đấy

Nhóm Linking ideas dùng để kết luận

To summarize: Tổng kết lại

To sum up: Tóm lại

Lastly: Cuối cùng

In conclusion: Kết luận 

In short: Nói ngắn gọn

Finally: Tổng kết  

In brief, we have looked at:  Tóm lại, chúng ta đã xem xét

To conclude with: Để kết thúc với

 Nhóm Linking ideas dùng để chỉ sự đồng tình

So to speak: Để nói

More or less: Nhiều hơn hoặc ít hơn

To some extent: Đến một mức độ

Up to a point: Lên đến một điểm

Almost: Hầu hết

In a way: Theo một cách nào đó

Absolutely: Chắc chắn rồi

Undoubtedly: Chắc chắn

 Nhóm Linking ideas dùng để khái quát

In general: Nói chung

By and large: nhìn chung

Generally speaking: Nói chung

Essentially: Về bản chất

On the whole: Chung quy là

Overall: Nhìn chung

All in all: Nói chung

Basically: Về cơ bản

 Ví dụ sử dụng các Linking ideas trong IELTS Speaking

Q: Do you think fast food is good for people?

A: No, I don’t. I do believe that if we eat too much fast food, it may cause us some consequences such as diabetes and high blood pressure. Also, it might cause weight issues, which are very prevalent in today’s society.

Đối với dang câu hỏi này, chúng mình nên dùng such as để thể hiện sự nghiêm trọng mà thức ăn nhanh tác động đế cơ thể chúng ta. Để giúp bài nói trở nên lưu loát hơn giữa các câu, mình nên dùng also nhé.

Q: Do you think credit cards are useful?

A: Yes, it is. Credit cards are useful for travelers. However, the interest rates can be very high.

Để chỉ ra sự khác biệt hoặc không đồng nhất, các bạn nên sử dụng các Linking ideas như là However để thể hiện rõ tính khác nhau giữa hai mệnh đề.

 Đến đây, chắc hẳn các bạn đã phần nào biết được Linking ideas là một trong những yếu tố hữu ích để đạt được band điểm cao trong IELTS Speaking. 

Đừng lo lắng quá khi bạn chỉ dùng một vài Linking ideas nhất định. Bài thi IELTS Speaking đòi hỏi bạn sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên nhất có thể, vì vậy, hãy tự tin với câu trả lời của mình. Cách để ghi nhớ tối ưu, lâu dài Linking ideas trong bài Speaking chính là các bạn nên sử dụng thường xuyên, thực hành theo một tần suất liên tục và đều đặn nhé.

Chúc các bạn thành công!

Zac Tran

Cải thiện kỹ năng IELTS Speaking cùng Đội ngũ Học thuật ILP:

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS SPEAKING (PHẦN 2)

CẤU TRÚC ĐỀ THI SPEAKING IELTS VÀ CÁC BƯỚC CHINH PHỤC NHỮNG DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP – PHẦN 1: DẠNG LIKING/ DISLIKING

NGHĨ IDEA KHÔNG KHÓ – CÁCH “BRAINSTORM” Ý TƯỞNG CHO BÀI IELTS SPEAKING