ỨNG DỤNG MINDMAP ĐỂ LẬP DÀN Ý BÀI IELTS WRITING HIỆU QUẢ

hướng dẫn lập dàn ý ielts writing bằng mindmap 1

Trong quá trình phân tích đề bài IELTS Writing, các bạn nên lập một dàn ý bao gồm các ý chính (main ideas) trong phần thân bài (body paragraph), đi sâu hơn nữa là các lập luận dùng để hỗ trợ ý tưởng bổ sung (support idea) giúp củng cố bài làm.

DÀN BÀI IELTS WRITING TASK 1 CHO CÁC DẠNG ĐỀ – TARGET BAND 7.0+

Bằng cách sử dụng Mindmap, các bạn sẽ có góc nhìn tổng quát hơn về đề bài và xây dựng ý tưởng. Bài viết này phần nào hỗ trợ các bạn trong việc lập dàn ý một bài IELTS Writing bằng Mindmap một cách hiệu quả. Theo dõi nhé!

Lập dàn ý bằng Mindmap

Mindmap là gì?

Mindmap là một hệ thống biểu đồ, điểm mạnh của biểu đồ này là giúp củng cố lại kiến thức cũng như phát triển thêm ý tưởng sơ khai mà không cần lo đến việc đúng cấu trúc ngữ pháp.

Trong bài IELTS Writing, Mindmap hỗ trợ tối đa trong việc sắp xếp lại thông tin thành các nhóm, tối ưu việc ghi nhớ ý tưởnghạn chế lạc đề khi viết.

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU ĐỀ VÀ CÁC DẠNG BÀI WRITING TASK 2 NHƯ THẾ NÀO?

dùng mindmap để lập dàn ý bài writing 1

Làm sao để lập Mindmap?

Mindmap rất đa dạng, các bạn có thể lập dưới dạng list, numbering, các dạng hình (vuông hoặc tròn) hoặc đánh dấu các keywords bằng mũi tên hay màu khác nhau. Tuy nhiên các ý phải thống nhất với nhau trong cùng 1 chủ đề.

Khi tiến hành lập Mindmap, các bạn cần tìm ra keywords trong đề bàisuy nghĩ đến các ý tưởng liên quan.

Để thuận tiện cho việc lập Mindmap, các bạn nên sử dụng các từ vựng (có thể sử dụng từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa, cụm danh từ,…) để diễn tả ý cần viết rõ ràng hơn thay vì viết một câu dài. Đồng thời liên tưởng đến 2 mặt của vấn đề (agree or disagreee, advantages or disadvantages, opnions,…) để kết nối các ý với nhau.

Một điều cần lưu ý đó là thì cần sử dụng trong bài (tense), nếu vấn đề thuộc về hiện tại hoặc quá khứ thì các bạn cũng cần liên tưởng nó sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai.

các bước để lập dàn ý bằng mindmap 1

Ví dụ về Mindmap để lập dàn ý như sau:

ví dụ về mindmap để lập dàn ý 1

(*) Phân tích Mindmap:

  • Theo như Mindmap trên, các bạn có thể thấy được ý chính xoay quanh chủ đề Environment (Môi trường), từ khóa này đã được đưa vào trung tâm của Mindmap.
  • Tiếp đến là các main ideas như pollution, global issues, causes of environmental problems, pollution from garbage, saving the environment, descriptions, … và cuối cùng là các supporting ideas.

CÁCH VIẾT SUPPORTING SENTENCE: VIẾT CÂU HỖ TRỢ TRONG WRITING TASK 2 NHƯ THẾ NÀO?

Luyện tập xây dựng Mindmap để lập dàn ý

Các bạn hãy cùng luyện tập lập dàn ý cho bài IELTS Writing Task 2 dưới đây:

WRITING TASK 2
You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Many governments think that economic progress is their most important goal. Some people, however, think that other types of progress are equally important for a country.

Discuss both these views and give your own opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience.

Write at least 250 words.

(Nguồn: Cambridge IELTS Academic 11 Test 4.)

Phân tích và lập dàn ý Mindmap

Dựa vào đề bài, các bạn có 2 main ideas cần phát triển đó là Economic progress Other types of progress. Vì vậy, các bạn cần tìm ra các supporting ideas để hỗ trợ main ideas trên.

Gợi ý, ở main idea Economic progress, các bạn có thể liên tưởng đến việc phát triển kinh tế đồng nghĩa với việc sẽ có thêm thu nhập, gia tăng tài sản,…

Thế nên supporting ideas ở đây có thể đưa vào là Asset. Bằng việc có thêm thu nhập, tăng tài sản,… người dân có thể thỏa mãn được các nhu cầu của họ, do đó các bạn sẽ phát triển phần example thêm satisfactions: shopping, food, recreational activities.

Gợi ý tiếp theo, main idea Other types of progress, ngoài mặt phát triển kinh tế thì người dân cũng cần các sự phát triển khác như health system, education,… nên đây sẽ là các supporting ideas. 

Hơn nữa, khi các mặt khác phát triển, người dân sẽ có được niềm vui, hoặc nói cách khác là mental health life conditions (sức khỏe tinh thần và mức sống) cũng được cải thiện.

Và sau đây là mindmap lập dàn ý hoàn chỉnh:

minh họa lập dàn ý mindmap 1

Các bạn nếu muốn lập dàn ý bằng Mindmap có thể sử dụng phần mềm giúp hỗ trợ luyện tập lập Mindmap này: Mindmeister 

Sample Essay Writing Task 2 sau khi lập dàn ý bằng Mindmap

A country’s advancement may be measured in a variety of ways. Some authorities consider that economic growth is critical, while others believe that other aspects such as the health care system, education, and so on are as essential. Personally, I feel that a country’s economic success is vital, but it is not the most important factor.

To begin with, there are several reasons why economic progress is seen as a key success. For example, a country with a substantial stage of employment and increased wages will be viewed to have strong economic growth. Furthermore, with a certain quantity of money, the government will have more options to spend on other services. Citizens can also profit from a reasonable quantity of income as a result of the country’s thriving economy. They can satisfy their own demands by shopping, participating in leisure activities, or traveling.

Residents, on the other hand, cannot live a happy life in the absence of other aspects such as medical services, education, civil rights, or social ideals. For instance, the state of the nation’s natural environment is an important influence on a nation’s progress. Particularly, the resident’s degree of well-being and health condition is also critical. Individuals regularly wish to reside in a place where the medical requirements are consistently met or whether it is a safe place, due to the fact that the crime rate in their surrounding areas might reflect how successful the security personnel is.

In conclusion, each progress seems to have its own approach to measuring a country’s progression. Economic success is crucial, but other factors are equally important.

Thông qua bài viết này, chắc hẳn các bạn đã nắm rõ được tầm quan trọng trong việc sử dụng Mindmap để lập dàn ý và phát triển ý tưởng khi thực hiện bài IELTS Writing.

Tuy có rất nhiều dạng Mindmap khác nhau, nhưng các bạn có thể chọn một dạng phù hợp để luyện tập và đạt được số điểm mong muốn.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt và có một kỳ thi may mắn.

Trương Nguyễn Minh Tú

Nâng cao band điểm IELTS Writing cùng Đội ngũ Học thuật ILP:

REFERENCING (PHÉP THAY THẾ) – CÔNG CỤ ĐẮC LỰC ĐỂ TĂNG COHERENCE AND COHESION TRONG WRITING

CÔNG THỨC VIẾT MỞ BÀI WRITING TASK 2 NHANH VÀ ĐÚNG YÊU CẦU

TỪ WORD ĐẾN ESSAY – XÂY DỰNG BÀI VIẾT HOÀN CHỈNH TỪ NỀN TẢNG – PHẦN CUỐI: VIẾT ESSAY