REFERENCING (PHÉP THAY THẾ) – CÔNG CỤ ĐẮC LỰC ĐỂ TĂNG COHERENCE AND COHESION TRONG WRITING

sử dụng phép thay thế refenrecing trong ielts writing 1

Khi nhắc đến kỹ năng viết trong IELTS, hầu hết các bạn thường chú ý đến bố cục văn bản hay sử dụng từ vựng.

Tuy nhiên, ít ai để ý rằng, có một tiêu chí đánh giá khác cũng không kém phần quan trọng đó là Coherence and cohesion (Tính mạch lạc và liên kết) và Referencing (phép thay thế) là một công cụ hữu ích để “chiếm trọn” điểm số ở tiêu chí này.

Hiểu về Coherence and Cohesion (Tính mạch lạc và liên kết)

Trong bài thi IELTS Writing, có 4 tiêu chí đánh giá và chấm điểm bài làm đó là:

  • Task Achievement (Mức độ hoàn thành yêu cầu của đề bài)
  • Coherence and Cohesion (Mức độ mạch lạc và liên kết giữa các ý trong bài)
  • Lexical Resource (Vốn từ vựng)
  • Grammatical Range and Accuracy (Phạm vi sử dụng và độ chính xác của ngữ pháp)

NẮM 04 TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM IELTS WRITING

Có thể thấy, Coherence and Cohesion là 1 trong 4 tiêu chí chấm điểm bài thi IELTS Writing và chiếm 25% số điểm bài thi.

Để đạt được điểm cao với tiêu chí Coherence and Cohesion, bài viết cần có sự rõ ràng, mạch lạc trong cách diễn đạt, nội dung được trình bày một cách hợp lí, có liên kết giữa các đoạn, các ý với nhau. Sử dụng từ nối và tổ chức thông tin một cách hợp lý. 

referencing trong ielts writing 1

Một cách phổ biến để đạt điểm trong tiêu chí Coherence and cohesion là sử dụng từ nối như “firstly”, “secondly”, “furthermore”, “however”, “in addition”…

MỘT SỐ DISCOURSE MARKERS PHỔ BIẾN TRONG IELTS WRITING

Tuy nhiên việc dùng quá mức những từ như thế này có thể gây “tác dụng ngược”, vô tình làm cho bài viết trở nên rời rạc thay vì liên kết. 

Như vậy để tránh tình trạng trên, các bạn có thể sử dụng một cách khác để giúp nâng cao điểm trong bài viết đó chính là Referencing (phép thay thế). 

Ngoài ra Referncing cũng là một cách hay để tránh việc lặp từ khi các bạn đã quá bí trong việc tìm từ đồng nghĩa (synonym).

Referencing (phép thay thế) trong Writing

referencing là gì 1

Ví dụ:

People nowasday eat a lot of sugar. This is not good for health.

Từ “This” ở đây đã thay thế cho cụm “eating a lot of sugar”. Điều này giúp cho hai câu có sự liên kết và cũng làm cho câu sau ngắn gọn, bớt rườm rà.

Một ví dụ khác cho Referencing.

Children cannot understand abstract notions because they are too young.

Từ “children” là một từ khá là khó để paraphrase vì synonym (từ đồng nghĩa) với children như là kids thì lại “unformal”. Do vậy, sử dụng “they” để thay thế cho children cũng là một cách hữu ích để tránh việc lặp từ.

Làm thế nào để sử dụng Referencing (phép thay thế)

sử dụng referecning trong writing như thế nào 1

Sử dụng đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)

Các đại từ chỉ định như this, that, these, those,… có thể được dùng để thay thế các sự vật, sự việc trong bài viết.

Lấy ví dụ như ban nãy:

People nowadays eat a lot of sugar. This is not good for health.

Một ví dụ khác:

The music stopped, and that upset everyone.

Sử dụng đại từ nhân xưng (personal pronouns)

Để thay thế cho con người hoặc đối tượng nào đó, ta có thể dùng đại từ nhân xưng (personal pronouns) như I, you, we, they, he, she, it.

Ví dụ:

Susan dropped the plate. She was careless.

If Sam buys a new bike, I will do it as well.

Lưu ý khi sử dụng Referencing (phép thay thế)

lưu ý khi sử dụng referencing 1

Thứ nhất, khi sử dụng Referencing (phép thay thế), các bạn nên cẩn thận, tránh gây sự khó hiểu cho người đọc.

Ví dụ:

Air pollution can create a heavy impact on people’s health; however, this is preventable.

Việc sử dụng từ this ở đây có thể gây sự khó hiểu cho người đọc vì không thể biết được rằng là this đang ám chỉ “air pollution” hay là a heavy impact on people’s health.

Thứ hai, các bạn KHÔNG NÊN sử dụng phép thay thế ở câu mở đầu đoạn hay câu chủ đề (topic sentence). Vì đây là câu cần thể hiện rõ ý và quan điểm của người viết nên, dùng phép thay thế sẽ làm cho câu chủ đề của đoạn văn bị yếu đi.

Ví dụ:

Topic: People consume more and more sugar and this is detrimental to their health. What are the reasons and solutions to the problem?

Câu chủ đề: In my opinion, this is due to the fact that many food companies add more sugar to make the food more appetite.

Trong trường hợp này việc dùng this làm cho câu chủ đề bị khó hiểu, làm cho người đọc khó nắm được trọng tâm. Thay vào đó các bạn có thể đổi this này thành the rapid increase in sugar consumption”.

Thứ ba, khi dùng phép thay thế (Referencing) các bạn còn cần phải lưu ý đến vấn đề ngữ pháp như dùng it cho danh từ số ít, they cho danh từ số nhiều hoặc là nhiều đối tượng gộp lại…

Như vậy, ngoài cách dùng liên từ (connectors), các bạn còn có thể sử dụng Referencing (phép thay thế) nhằm tăng độ liên kết cho bài viết để đạt được điểm cao trong tiêu chí Coherence and Cohesion (Mức độ mạch lạc và liên kết giữa các ý trong bài). 

Ngoài ra, có thể sử dụng cộng cụ này để thay thế một số từ mà không có từ đồng nghĩa (synonym) phù hợp, như vậy có thể hạn chế được tình trạng lặp từ. 

Tuy nhiên, cần phải cẩn thận để tránh những lỗi sai có thể gặp khi sử dụng phép thay thế (Referencing).

                                                                                                                Nguyễn Tấn Minh Quang

Khám phá thư viện IELTS Wiki cùng Đội ngũ Học thuật ILP:

MỘT SỐ PRONUNCIATION FEATURES TRONG IELTS SPEAKING – PHẦN 1: STRONG FORM VÀ WEAK FORM

CÁCH TRẢ LỜI CÂU “TO WHAT EXTENT DO YOU AGREE OR DISAGREE?” TRONG IELTS WRITING TASK 2

ỨNG DỤNG CỦA PHƯƠNG PHÁP “DICTATION” – NGHE CHÉP CHÍNH TẢ TRONG IELTS LISTENING