TỪ VỰNG ANH NGỮ ỨNG DỤNG© – BỘ TỪ VỰNG IELTS CỐT LÕI

Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng (C) - bộ từ vựng IELTS cốt lõi

Chào Quý Phụ huynh, Học viên!

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© là kết quả của một dự án ngôn ngữ độc lập được Thầy La Thành Triết thực hiện trong trong hơn 2 năm (2015-2017) và được chính thức xuất bản vào tháng 6/2017.

Cuốn sách được đăng kí tác quyền và bảo hộ bởi Luật Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, hiện tại đang sử dụng độc quyền trong các khóa học, chương trình Luyện thi IELTS Chuyên sâu tại ILP – Học viện Đào tạo IELTS Chuyên sâu.

Sách Từ Vựng Anh Ngữ Ứng dụng

Bộ Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© được xây dựng và phát triển dựa trên nền tảng kết hợp ngữ liệu tổng hợp (corpus), từ vựng học ứng dụng và lý thuyết phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Quyển sách là tập hợp của gần 2100 từ cốt lõi, gồm 4 nhóm:

  • Hơn 600 động từ
  • Hơn 800 danh từ
  • Hơn 400 tính từ
  • Hơn 200 trạng từ

Mỗi mục từ chính trong từng nhóm được đặt trong ví dụ minh họa điều chỉnh từ ngữ liệu tổng hợp.

Hàng ngàn ví dụ trong sách là tiêu biểu cho cách hành văn chuẩn mực và bao quát mọi chủ đề xuất hiện trong Anh ngữ học thuật, bài thi IELTS và những kì thi chuẩn hoá tiếng Anh tương tự.

Lượng từ vựng Anh ngữ cốt lõi được kết tinh trong một quyển sách duy nhất, giúp học viên học đúng từ vựng cần học.

ILP Vietnam - Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng
Đăng ký quyền tác giả sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng© và công trình nghiên cứu liên quan được mời trình bày tại các Hội thảo Quốc tế Chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh.

  • CamTESOL (IDP Education)
  • Regional ELT Research Symposium (UECA)
  • Annual International Conference on TESOL (Curtin University & SEAMEO RETRAC)
  • Mekong TESOL (University of Wollongong & Gia Viet Center)

Tự vựng Anh ngữ Ứng dụng tại Hội thảo Quốc tế

Tài liệu học từ vựng - Từ vựng anh ngữ ứng dụng ILP Vietnam

Trưng bày Sách Từ vựng Anh ngữ ứng dụng

Đây là cổng thông tin chính thức của ILP – Học viện Đào tạo IELTS Chuyên sâu!

Quý Phụ huynh, Học viên có bất kỳ câu hỏi nào về cuốn sách này, có thể liên hệ đến Hotline (+84) 838 880 990 để được hỗ trợ./.

Trân trọng!