CAM KẾT AN NINH VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI ILP

cam kết bảo mật thông tin ilp

Ban Lãnh đạo, Toàn thể nhân viên và Tập thể sư phạm của ILP – Học viện IELTS Chuyên sâu luôn luôn ý thức được giá trị, tôn trọng và bảo mật thông tin tuyệt đối cá nhân của Quý Phụ huynh và Học viên.

Cung cấp và chia sẻ thông tin

ILP cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân mà Quý Phụ huynh và Học viên đã cung cấp trong quá trình tư vấn và đăng ký khóa học và chương trình với ý thức trách nhiệm cao nhất, bảo mật và an toàn nhất.

ILP, trong hiện tại và tương lai, cam kết không để lộ các thông tin cá nhân của phụ huynh và học viên cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:

  • Chúng tôi được sự đồng ý của Quý Phụ huynh và Học viên, và có sự thông báo trước cho Quý phụ huynh và Học viên;
  • Chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của Quý Phụ huynh và Học viên cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác trong phạm vi quyền hạn cho phép.

Thu thập thông tin

ILP có thể thu thập các thông tin cá nhân của Quý khách từ các nguồn sau:

  • Thông tin được Quý Phụ huynh và Học viên điền trên đơn đăng ký tư vấn, đăng ký khóa học, các chương trình khuyến mãi và các phiếu thông tin khác (bao gồm: họ và tên, địa chỉ hộp thư điện tử, địa chỉ liên lạc, trường theo học, mục đích học tập v.v.).
  • Thông tin được cung cấp bởi các báo cáo giáo dục, các tổ chức nghiên cứu thị trường, tổ chức kinh tế và xã hội liên quan.

Sử dụng thông tin

ILP chỉ sử dụng thông tin mà Quý Phụ huynh và Học viên cung cấp để

  • Thấu hiểu và nắm bắt nhu cầu học học tập tiếng Anh của Quý Phụ huynh và Học viên để đưa tư vấn khóa học và chương trình phù hợp nhất;
  • Lưu trữ và phục vụ cho việc quản lý học viên, đảm bảo tiến độ học tập và có biện pháp hỗ trợ Quý Phụ huynh và Học viên đạt kết quả học tập cao nhất;
  • Cải tiến chất lượng dịch vụ giáo dục, phục vụ và chăm sóc phụ Quý Phụ huynh và Học viên huynh tốt hơn.

Khi Quý Phụ huynh và Học viên đã hoàn thành chương trình, không còn theo học tại hoặc tạm dừng học tập tại ILP, chúng tôi vẫn sẽ tuyệt đối tôn trọng và bảo mật thông tin của Quý Phụ huynh và Học viên, và xóa hoàn toàn khi hết thời hạn lưu trữ theo quy định của ILP.

Bản quyền & thương hiệu

Tất cả các biểu tượng, khẩu hiệu, thiết kế, hình ảnh và thông tin liên quan trên các trang mạng chính thức của ILP hoặc tại các trung tâm của của ILP là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của ILP.

Mọi sự sao chép, mô phỏng, điều chỉnh, thay đổi, chuyển dịch, lưu trữ, phát tán thông tin vì bất kỳ mục đích thương mại hay cá nhân nào nếu không được ILP cho phép bằng văn bản đều bị nghiêm cấm.

Điều khoản đồng ý & thay đổi

Khi Quý Phụ huynh và Học viên đã hiểu rõ và đồng ý sử dụng dịch vụ giáo dục của ILP đồng nghĩa với việc Quý Phụ huynh và Học viên chấp thuận các Quy định về An ninh và Bảo mật của ILP.

ILP có quyền sửa đổi bằng cách công bố Quy định về an ninh và bảo mật thông tin mới trên trang mạng chính thức của ILP tại www.ilp.edu.vn tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.

Trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào, Quý Phụ huynh và Học viên vui lòng liên hệ trực tiếp ILP.

Ban Lãnh đạo, Điều hành, Toàn thể nhân viên và Tập thể sư phạm của ILP mong muốn cung cấp cho Quý Phụ huynh và Học viên những khóa học và chương trình chất lượng cùng với dịch vụ hỗ trợ giáo dục tốt nhất.

Trân trọng./.