PHÂN TÍCH KỸ NĂNG IELTS READING THEO CHUYÊN GIA

PHÂN TÍCH KỸ NĂNG IELTS READING THEO CHUYÊN GIA ilp

Chia sẻ các bạn một bài viết về kỹ năng IELTS Reading cực chất. Thầy lấy một bài trong sách Cambridge IELTS 16 ra làm mẫu nha.

Tải trọn bộ CAMBRIDGE IELTS ở đây nha:

REVIEW CHI TIẾT BỘ SÁCH CAMBRIDGE IELTS 1-16

Hiểu đúng kỹ năng IELTS Reading

Test 1, Reading Passage 1: Why we need to protect polar bears?” (Tại sao chúng ta cần bảo vệ gấu trắng Bắc cực?)

phân tích bài thi ielts reading

Trong phần thi IELTS Reading, các bạn thường gặp những chủ đề khoa học hay trách nhiệm xã hội, kiểu như bảo tồn động vật, bảo vệ di sản …

Câu hỏi đầu tiên thuộc dạng bài này là TRUE/ FALSE/ NOT GIVEN.

phân tích phần thi ielts reading

Đọc câu Polar bears suffer from various health problems due to the build-up of fat under their skin.”, các bạn thấy cụm động từ trong câu hỏi là “suffer from” (nghĩa là trải qua/ chịu/ chịu đựng).

Câu đầu tiên trong đoạn văn: Polar bears are being increasingly threatened by the effects of climate change.” thì động từ khóa là “threatened by” (nghĩa là bị đe dọa bởi…)

Nếu biết nghĩa của 2 động từ này thì các bạn sẽ chọn câu trả lời là FALSE, vì trong câu hỏi là “polar bears chịu “health problems/ fat under skin” còn trong đoạn văn thì khẳng định “polar bears” bị đe dọa bởi “climate change”.

Trong hơn 120 đề IELTS Reading Cambridge (1996-2022) thì động từ “suffer from” xuất hiện 62 lần, và động từ “threaten” xuất hiện 28 lần.

Nếu biết nghĩa 2 động từ này, các bạn có thể làm đúng đâu đó 1,4% trong số 4800 câu hỏi IELTS Reading, tức là khoảng 66-68 câu.

Thực tế, khi các bạn thuyết trình tiếng Anh hay viết tiếng Anh về các chủ đề môi trường, công nghệ, văn hóa thì kiểu gì không vài lần nói “cái gì đó đang threaten cái gì đó”. 

Ví dụ:

  • “According to some scientists, global warming threatens the survival of the whole human race.” (Theo các nhà khoa học, hiện tượng nóng lên toàn cầu đe dọa sự tồn tại của toàn nhân loại.)
  • Manufacturing industries in coastal cities are threatening marine life. (Các ngành công nghiệp sản xuất ở các thành phố ven biển đang đe dọa hệ sinh thái hải dương.)

(*) Trong sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng(c) thì cụm động từ “suffer from” xuất hiện trang 12, trong câu

  • Capitalists and industrialists are experienced enough not to SUFFER from money illusion.

và động từ “threaten” xuất hiện trang 29, trong câu

  • Salmon populations in the rest of the U.S. are increasingly THREATENED or even endangered.

Sách Từ vựng Anh ngữ Ứng dụng(c) xuất bản 2017, nhưng đến 2022 thì vẫn học tốt với các đề thi IELTS Reading mới nhất. Tóm lại, một trong những điều quan trọng nhất là học đúng trọng tâm, học đúng cái cần học.

La Thành Triết

Đọc thêm một số bài viết khác nè:

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU PHẦN THI READING TRONG BÀI THI PTE ACADEMIC VÀ IELTS

PHÂN TÍCH PHẦN WRITING TRONG BÀI THI IELTS, TOEFL IBT và PTE ACADEMIC

KỸ NĂNG SKIMMING: PHƯƠNG PHÁP ĐỂ ĐỌC HIỂU NHANH BÀI READING IELTS