TIÊU CHÍ “GRAMMATICAL RANGE AND ACCURACY” TRONG IELTS WRITING TASK 2 BAO GỒM NHỮNG GÌ?

phân tích tiêu chí grammatical range and accuracy ilp

Trong IELTS Writing Task 2, có 4 tiêu chí giám khảo xét để quyết định số điểm cuối cùng của bài. 4 tiêu chí bao gồm: Task Achievement, Coherence and Cohesion, Lexical Resource, Grammatical range and accuracy. Mỗi tiêu chí đều quyết định 25% số điểm của bạn. 

Trong bài trước, Hưng đã phân tích cho bạn những điều cơ bản về tiêu chí “Task Achievement”, ở bài này mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về tiêu chí “Grammatical range and accuracy” nhé!

Nếu bạn nào chưa biết thì đọc ở đây nè:

NẮM 04 TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM IELTS WRITING

TIÊU CHÍ “TASK ACHIEVEMENT” TRONG IELTS WRITING TASK 2 BAO GỒM NHỮNG GÌ?

“Grammatical range and accuracy” là tiêu chí gì?

Cũng như tên của tiêu chí này gơi ý, “Grammatical range” là độ phong phú về trình độ ngữ pháp của người viết, sự lưu loát và tự nhiên khi sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp. 

“Accuracy” là sự chính xác trong việc sử dụng ngữ pháp, việc này bao gồm việc sử dụng cấu trúc, dấu câu và kể cả viết hoa.

grammatical range and accuracy là gì ilp

Cách Giám khảo chấm điểm

Khi chấm bài, Giám khảo sẽ xét những yếu tố sau để quyết định Band tiêu chí “Grammatical range and accuracy” của bạn. 

3 yếu tố quyết định tiêu chí grammatical range and accuracy ilp

Mình sẽ bày bạn chi tiết về những yếu tố này nha.

Độ phong phú của ngữ pháp

Để có được một số điểm cao, giám khảo cần thấy được khả năng sử dụng nhiều cấu trúc ngữ pháp của bạn, vì thế, sử dụng những Câu tổ hợp (Compound Sentances)Câu phức tạp (Complex Sentances)Câu tổ hợp – phức tạp (Compound – Complex Sentances) trong bài là một điểm cộng lớn thay vì sử dụng nhưng câu cơ bản (Simple Sentances)

tăng điểm tiêu chí grammatical range and accuracy ilp

Các bạn cùng mình đi qua một số dạng câu thường dùng trong IELTS Writing Task 2 nhé. 

Trong phần này của bài viết, mình sẽ nhắc tới mệnh đề độc lập (Independant Clause)mệnh đề phụ thuộc (Dependant Clause), nếu bạn chưa thuần thục những khái niệm này thì có thể xem ở bài viết này:

IDENTIFYING INDEPENDENT AND DEPENDENT CLAUSES

  • Câu cơ bản (Simple Sentances)

Ex: She planned for the trip.

Câu này là câu cơ bản vì câu mang một mệnh đề độc lập, khi viết bài cần hạn chế sử dụng dạng câu này nếu bạn muốn có Band điểm cao. 

  • Câu tổ hợp (Compound Sentances)

Ex: She planned for the trip, and she paid for the tickets as well.

Ví dụ trên là một câu tổ hợp vì câu mang hai mệnh đề độc lập.

  • Câu phức tạp (Complex Sentances)

Ex: She planned for the trip while she worked 80 hours that week.

Câu trên là một câu phức tạp vì câu có một mệnh đề phụ thuộc, mệnh đề phụ thuộc trong câu này là “while she worked 80 hours that week.”

  • Câu tổ hợp – phức tạp (Compound – Complex Sentances)

Ex: She planned for the trip while she worked 80 hours that week, and she planned to pay for it as well.

Câu ví dụ trên là ví dụ của câu tổng hợp – phức tạp vì câu có ít nhất hai mệnh độc lập ít nhất một mệnh đề phụ thuộc.

Tần số mắc lỗi 

Ở trong Band Descriptors của IELTS thì có ghi tần số mắc lỗi của những Band như sau: 

WRITING TASK 2: Band Descriptors (public version)

writing task 2 band description

Band điểm

Tần số mắc lỗi

5

“may make frequent grammatical errors”

6

“makes some errors in grammar”

7

“has good control of grammar”

“produces frequent error-free sentences”

8

“makes only very occasional errors“

“the majority of sentences are error-free”

9

“uses a wide range of structures with full flexibility and accuracy; rare minor errors occur only as ‘slips’”

Sự truyền đạt 

Yếu tố cuối cùng là sự truyền đạt của bạn trong bài. Khi đọc bài viết của thí sinh, Giám khảo sẽ không nên cảm thấy bị “cấn” do lỗi ngữ pháp. 

Lỗi ngữ pháp càng gây khó khăn cho việc tiếp thu nội dung của bài, bạn càng mất điểm của yếu tố này. Hãy cẩn thận nhé!

ảnh hưởng tiêu chí grammatical range and accuracy ilp

Các Band điểm của tiêu chí “Grammatical range and accuracy” trông thế nào?

Trong Band Descriptors của trang IELTS.org có ghi một chút về yêu cầu của từng Band. Tuy nhiên, khi đọc thì khá khó hiểu và khó so sánh giữa các Band gần nhau. 

Vì thế, trong phần này của bài viết mình sẽ bày cho các bạn sự khác biệt giữa các Band trong tiêu chí “Grammatical range and accuracy” nhé!

Band 1 – 4

Band 1 – 4 bao gồm những lỗi của người viết chưa có căn bản ngữ pháp tiếng Anh. Hầu hết những người học IELTS đều muốn có một số điểm tốt hơn 4.0. Vì thế, mình sẽ bắt đầu từ Band 5.0 cho tiêu chí  “Grammatical range and accuracy” nhé.

Mình sẽ lấy cùng một đoạn văn và minh họa để các bạn dễ hình dung.

Band 5

I often plays video games in my free times because they can recharges my mental battery and are very easily accessible too .the games I most plays shooting game , trivial games,  building games.some say that games do be addictive and unproductive but I think games are beneficial thanks to there stress-relieving capabilities. 

Band 6

I often play video games in my free time because they does recharge mymental battery and are very easily accessible too . A games I plays the most are shooting games, trivial games, and building games. Some say that games can be addictive and not productive but i thought games are beneficial thanks to their stress-relieving capabilities .

Band 7

I often play video games in my free time because they can recharge my mental battery and are very easily accessible too. The games I play the most are shooting games,trivial games, andbuilding games. Some say that games would be addictive and not productive but i think games are beneficial thanks to there stress-relieving capabilities.

Band 8

I often play video games in my free time because they can recharge my mental battery and are very easily accessible too. The games I play the most are shooting game, trivial game, and building game. Some say that games can be addictive and not productive but I think games are beneficial thanks to their stress-relieving capabilities.

Band 9

I often play video games in my free time because they can recharge my mental battery and are very easily accessible too. The games I play the most are shooting games, trivial games, and building games. Some say that games can be addictive and not productive but i think games are beneficial thanks to their stress-relieving capabilities.

Trong bài viết này Hưng đã giới thiệu với các bạn tiêu chí “Grammatical range and accuracy”, một trong bốn tiêu chí chấm điểm trong IELTS Writing Task 2. Mình mong bài viết đã mang lại một chút kiến thức hữu ích cho bạn.

Chúc bạn đạt được Band điểm mong muốn nhé.

Thái Gia Hưng

Khám phá thư viện IELTS chuyên sâu cùng Đội ngũ Học thuật ILP:

CÁC CẤP ĐỘ NGHE – HIỂU THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU (CERF)

09 CÁCH DIỄN ĐẠT THAY CHO “LEAD TO” TRONG IELTS WRITING ĐỂ TĂNG ĐIỂM TIÊU CHÍ TỪ VỰNG

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP THƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG BÀI NGHE IELTS