Video thumbnail

Chương trình IELTS Premier bao gồm 03 Giai đoạn học tập chuyên sâu và toàn diện, tương ứng với từng mức độ, cam kết đạt 6.5 IELTS Overall bằng hợp đồng pháp lý.

Tin tức nổi bật