CÁCH VIẾT LINE GRAPH WRITING TASK 1: 03 BƯỚC CHI TIẾT – TARGET BAND 7.0+

hướng dẫn cách viết line graph ielts writing task 1 - target band 7.0+ ilp

Line Graph (đồ thị dạng đường thẳng) có tần suất xuất hiện khoảng 20%, là dạng bài phổ biến trong phần thi IELTS Writing Task 1. Dạng bài đồ thị đòi hỏi chúng ta cần có một lượng kiến thức nhất định về từ vựng và chiến thuật làm bài để có thể đạt được điểm cao. 

Trong phần hướng dẫn này, thầy sẽ trình bày ngắn gọn cách viết Line Graph theo Mô hình Chuẩn hoá Tư duy 3 Bước 3S.AMG.

Đề bài Line Graph từ sách IELTS Cambridge

Vẫn như các dạng bài khác của phần thi IELTS Writing Task 1, thầy trích đề thi Task 1 từ sách Cambridge IELTS vì đề thi tương tự thế này từng được sử dụng trong bài thi IELTS tại Hội đồng Anh (British Council) và IDP.

Đề mẫu dạng Line Graph - cách viết Line graph ielts writing task 1 ilp

đề mẫu dạng line graph trích từ sách Cambridge

Bước 1: Phân tích Line Graph – viết câu Introduction

Cách viết Line Graph – Viết câu Introduction

Đầu tiên, các bạn phân tích (analysing) các từ và cụm từ được sử dụng trong đề bài. Ở đây, thầy chú ý các cụm từ chính chỉ hoạt động, định danh, nơi chốn và thời gian. Cụ thể là:

 • took place
 • areas of crime
 • “Newport city centre
 • from 2003-2012

Thầy cho rằng đây là một trong những đồ thị chuẩn, có đầy đủ các yếu tố và không gian để các bạn thể hiện khả năng sử dụng ngôn từ. Chính vì vậy, việc sử dụng đề này làm ví dụ phân tích, hướng dẫn cách viết Line Graph phần nào giúp các bạn nắm được chi tiết, đầy đủ và tổng quan hơn.

Thầy sẽ sử dụng các cụm từ đồng nghĩa (synonyms) để diễn đạt ý hoặc đảo trật tự của những cụm từ cũ để có được cụm từ mới như sau:

 • took place thay bằng occurring
 • crime thay bằng sorts of crime
 • “Newport city centre đảo trật tự lại và trở thành city centre of Newport
 • from 2003-2012 thay bằng cụm between 2003 and 2012

Như vậy, thầy sẽ có câu mẫu như sau:

Viết Introduction - cách viết line graph ielts writing task 1 ilp

Với đề bài nêu trên, các bạn sử dụng một câu dài tối thiểu 20 từ để diễn đạt lại ý tưởng trong câu Introduction. Như vậy sẽ ổn nhất!

Lưu ý khi viết Introduction cho dạng Line Graph

Chủ thể là điểm rất quan trọng! Chính vì vậy từ khoá crime vẫn được thầy giữ nguyên để đảm bảo độ chính xác của chủ thể trong bài.

Như thầy đã trình bày trong dạng bài trước (Bar chart, Pie chart và Table), các bạn có khuynh hướng thay thế hết những từ khoá là chủ thể hoặc từ mang thông tin chính trong đề bài. 

Tuy nhiên, điều này chỉ thực sự phát huy tác dụng khi các bạn hiểu được tường tận ngữ nghĩa của từng thành phần ngôn ngữ và biết cách kết hợp lại cho phù hợp với ngữ cảnh.

Lưu ý khi viết Introduction - cách viết Line Graph IELTS Writing Task 1 ilp

Thông thường thì những từ định danh (danh từ) như crime sẽ đóng vai trò là chủ thể cao nhất trong câu. Do vậy, gần như KHÔNG thể thay đổi bằng bất kỳ danh từ nào khác.

Thay vào đó, trong trường hợp vẫn muốn thay đổi, các bạn có thể dùng các biến thể khác để thay thế cho chủ thể. 

Ví dụ, với trường hợp trên, có thể dùng “criminal cases” hoặc kinds of crime, sorts of crime hay types of crime để vẫn đảm bảo ngữ nghĩa đúng khoảng 99%.

Sau khi đã hoàn thành câu Introduction (Mở bài), các bạn sẽ tiếp tục câu tiếp theo để viết câu Overview (Câu tổng quan) cho Line Graph. Đây là cách viết Line Graph step-by-step mà thầy vẫn thường hướng dẫn học viên.

Bước 2: Mô hình hoá – viết câu Overview

Cách viết Line Graph – viết câu Overview

Đến phần này, các bạn tiếp tục mô hình hoá (modelling) những đặc điểm nổi bật được nêu ra trong bài, làm rõ khuynh hướng (trend/ pattern) và thành phần chủ đạo (dominance) được cho.

Nhìn vào biểu đồ, có thể nhận thấy rằng dữ liệu trong bài có nhiều khuynh hướng khác nhau, có giai đoạn tăng, giảm và biến động khó dự đoán.

Vì vậy, thầy sẽ chọn cụm động từ miêu tả xu hướng biến động của dữ liệu.

 • “fluctuate wildly”

Ngoài ra, thầy còn phát hiện rằng robberycó chiếm phần nhỏ trong 3 loại tội phạm nên thầy quyết định dùng cụm từ:

 • “occupy a small proportion”

Để kết nối thông tin, thầy dùng thêm một cụm từ:

 • “involved in”

Từ những ý tưởng này, thầy có được câu Overview như bên dưới:

Viết Overview - cách viết Line Graph IELTS Writing Task 1 ilp

Như vậy, câu Overview trên đã được thầy xây dựng bằng việc sử dụng các từ và cụm từ có sẵn trong bài, kết hợp với các từ được lựa chọn, rất dễ dàng.

Lưu ý khi viết câu Overview cho dạng Line Graph

 • Các bạn KHÔNG được cụ thể hoá số liệu ở trong câu này, vì đây là câu tổng quan, chỉ cần cho người đọc cái nhìn tổng quát về sự thay đổi của dữ liệu.
 • Nếu các bạn có sự luyện tập nhuần nhuyễn và viết tốt thì chỉ mất chưa đầy 2 phút cho câu này (và thậm chí cả câu Introduction).

Sau khi viết xong câu Introduction và câu Overview, các bạn đã có gần 60 từ, xem như đã hoàn thành hơn 1/3 chặng đường của bài IELTS Writing Task 1 dạng Line Graph. 

Và với cách viết Line Graph step-by-step tuần tự như vậy, các bạn sẽ dễ dàng áp dụng vào nhiều đề bài và cả các dạng bài khác trong Writing Task 1.

Tiếp theo các bạn bước vào phần cam go nhất trong bài, đó là tóm tắt chi tiết dữ liệu.

Bước 3: Generate Data – viết Body Paragraphs 1 & 2

Cách viết Line Graph – viết Body Paragraphs

Đây là bước mà các bạn phải tự tạo ra một bài viết miêu tả dữ liệu (data) đúng nghĩa để đưa ra sự tương quan (similarities) hoặc khác biệt (differences).

Thầy sẽ trình bày những thông tin nổi bật nhất của từng loại dữ liệu chính trong bài, liên quan đến burglary”, “theftrobberytương ứng với sự nổi bật trong từng giai đoạn thời gian cụ thể.

Trong câu đầu tiên, thầy chọn burglary để bắt đầu vì khuynh hướng của nó khá rõ ràng, có sự khác biệt rõ rệt.

Ở giai đoạn đầu, thầy thấy burglary tăng mạnh, nên sẽ dùng:

 • “increased significantly”

Sau đó đạt mức cao nhất vào năm 2004, thầy dùng một cụm rất được ưa chuộng:

 • “reached a peak”

Để miêu tả số liệu tương đối, thầy sẽ dùng cụm:

 • “approximately 3700 cases”

Từ những ý tưởng này, thầy có câu mẫu bên dưới:

Viết Body Paragraph - cách viết line graph IELTS Writing Task 1 ilp

Lưu ý khi viết Body Paragraphs cho dạng Line Graph

Các bạn tiếp tục viết các câu như trên, sử dụng những từ và cách viết Line Graph như thầy đã hướng dẫn đề viết về số liệu, thời gian và xu hướng.

Một số lưu ý quan trọng mà các bạn cần nắm là:

 • Một câu chuẩn phải bao gồm đầy đủ các thành phần chi tiết vừa nêu.
 • Tương tự như dạng bài Bar Chart, Pie Chart và Table, với cách viết Line Graph, các bạn cần viết 2 đoạn chi tiết hoá thông tin, với độ dài mỗi đoạn khoảng 50-80 từ.

Kết luận

Line Graph là dạng bài được đánh giá tương đối dễ trong IELTS Writing Task 1. Bạn chỉ cần viết thật “nhuyễn” 01 đến 02 bài là sẽ có thể dễ dàng hoàn thành dạng bài này. 

Bên cạnh đó, nếu các bạn làm theo cấu trúc và cách viết Line Graph thầy hướng dẫn như trên thì sẽ không khó để đạt được Band 7.0+ cho phần Writing Task 1 đâu.