WRITING TASK 1 DẠNG TABLE: HƯỚNG DẪN 3 BƯỚC VIẾT MỘT BÀI HOÀN CHỈNH

hướng dẫn cách viết ielts writing task 1 dạng table ilp

Dạng bài Table (bảng biểu số liệu) là một dạng bài khá phổ biến, khả năng xuất hiện từ 16-20% trong phần thi IELTS Writing Task 1 (số liệu cập nhật đến hết 10/2020). 

Trong bài viết này, thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách viết dạng Table theo mô hình 3S.AMG. Đây là phương pháp thầy cũng sử dụng để làm các dạng bài khác trong Writing task 1 như dạng biểu đồ kết hợp (Mixed Charts), dạng Maps, …

Đề thi mẫu Writing Task 1 Table trích từ sách Cambridge

Cũng giống như các bài khác, thầy dùng đề thi mẫu trong sách Cambridge IELTS. Đề lần này sẽ đề cập đến các hệ thống “underground railway:

Đề mẫu IELTS Writing task 1 dạng table ilp

City Date opened Kilometers of route Passengers per year (in millions)
London 1863 394 775
Paris 1900 199 1191
Tokyo 1927 155 1927
Washington DC 1976 126 144
Kyoto 1981 11 45
Los Angeles 2001 28 50

Bây giờ bắt tay vào việc chính ha. Đọc hết bài này, các bạn nhớ viết lại bài hoàn chỉnh  cho đề ở trên và thực hành với một số đề dạng Table Writing Task 1 khác nha.

Hướng dẫn làm dạng bài Table - IELTS Writing Task 1 ilp

Bước 1: Phân tích (Analysing) đề bài – viết câu Introduction 

Các bước viết câu Introduction cho dạng bài Table

Trước khi bắt đầu viết, các bạn phân tích (analysing) ngôn ngữ được cho ở đề bài Writing Task 1 dạng Table này để xác định các từ khóa chính mang ý nghĩa quyết định.

Thầy nhận thầy các cụm từ sau rất quan trọng:

 • railway systems
 • cities
 • underground

Sau đó, các bạn sử dụng từ ngữ đồng nghĩa hoặc thay đổi trật tự của từ trong cụm. Đối với cụm từ chính, thầy thêm từ mới và các cụm từ thay thế lần lượt như sau:

 • “systems of underground railway”

và thêm các thông tin chính có sẵn trong bài:

 • “including London, Paris, Tokyo, Washington DC,  Kyoto, Los Angeles”

Dùng một từ chức năng để chi tiết hoá thông tin:

 • reported

Tổng hợp lại, chúng ta sẽ được một câu hoàn chỉnh như sau:

Cách viết câu Introduction IELTS Writing task 1 ilp

Lưu ý khi viết câu Introduction cho bài Writing Task 1 Table

 • Các bạn sử dụng tối thiểu 20 từ/ câu trong bài này để xử lý ngôn ngữ và cấu trúc câu.
 • Tương tự như thầy trình bày trong dạng bài trước, nếu không hiểu rõ ngữ nghĩa của câu từ, các bạn KHÔNG ĐƯỢC thay thế chủ thể mang thông tin chính.
 • Những danh từ chỉ sự vật hiện tượng như railway systems gần như không thể thay đổi bằng một danh từ khác trừ khi có sự điều chỉnh cấu trúc nội tại cụm từ.
 • Chuyển hoá ngôn ngữ có thể diễn ra ở 2 cấp độ cơ bản là cụm từ và cấu trúc câu, cao hơn nữa là cấu trúc đoạn và chỉ cần các bạn chuyển hoá thành công ở một cấp độ đã là rất tốt.

lưu ý khi viết câu introduction dạng table ielts writing task 1 ilp

Sau khi đã hoàn thành câu diễn đạt đề bài, các bạn tiếp tục viết câu Overview cho dạng Writing Task 1 này.

Bước 2: Mô hình hoá (Modelling) – viết câu Overview

Các bước viết câu Overview cho dạng bài Table

Các bạn mô hình hoá (modelling) những dữ liệu nổi bật trong Table, làm rõ thành phần chiếm phần chủ đạo (dominance) hoặc xu hướng (trend) trong bài.

Trong bài Writing Task 1 này, khi quan sát table, thầy thấy có 3 yếu tố quan trọng về xu hướng dữ liệu liên quan tới các thành phố London và Tokyo là:

 • time (thời gian)
 • length (độ dài)
 • passengers (lượng khách)

Và dựa vào đó, thầy có các tính từ so sánh nhất:

 • earliest (sớm nhất) và longest (dài nhất)

thầy dùng các động từ chỉ việc sở hữu:

 • possess

Và cách viết:

 • that of …

Dựa vào các ý trên, thầy đề xuất một câu tổng quan (Overview) cho cả Table (bảng biểu dữ liệu) như bên dưới:

cách viết câu Overview dạng table IELTS Writing task 1 ilp

Các bạn thấy rõ ràng thầy đang tập hợp dữ liệu và mô hình hoá thông qua câu viết tổng quan.

Lưu ý khi viết Overview cho dạng bài Table

 • Dữ liệu chỉ mang tính tổng quan, không nên bao gồm bất kỳ thông tin chi tiết nào xuất hiện trong bảng biểu (Table).
 • Mỗi câu tổng quan (Overview) trong Writing Task 1 dạng Table có độ dài từ 25-35 từ là hoàn chỉnh, đảm bảo sự tương xứng với số từ của cả bài.

Xong phần này, các bạn đã có hơn 50 từ cho phần thi IELTS Writing Task 1, và chuẩn bị bước vào phần tạo lập ngôn ngữ chi tiết cho bài viết.

Bước 3: Generating 02 Body Paragraph cho Table

Các bước viết Body Paragraph cho Table

Các bạn tạo ra (generating) 02 Body Paragraphs bằng cách trình bày xu hướng của số liệu (figures), đưa ra sự tương quan (similarities), khác biệt (differences) hoặc ưu thế (dominance).

Lúc này, thầy mới nhìn kỹ vào bảng số liệu và bắt đầu chọn những thông tin nổi bật nhất để trình bày, thông thường là những con số lớn nhất hoặc nhỏ nhất hay sự biến động khó lường.

Trong trường hợp bảng số liệu này, thầy sẽ dùng một số từ và cụm từ như sau.

Mệnh đề mang tính chức năng:

 • “It could be easily seen from the table chart that…”

Danh từ chủ thể:

 • “underground railway system”

Động từ dạng bị động:

 • “was established”

Cụm từ chỉ độ dài tương đối:

 • “nearly 400 kilometres of route”

Yếu tố so sánh gấp đôi và nhất:

 • “nearly twice as large as”
 • “the longest”

Thời gian cụ thể:

 • “in 1863”

Và một số cụm chức năng khác như:

 • in total

Thầy kết hợp lại thì có một câu gợi ý như sau:

hướng dẫn viết body paragraphs cho dạng table ielts writing task 1 ilp

Lưu ý khi viết Body Paragraph cho Table

 • Các bạn lưu ý, tất cả các câu trong phần này của dạng bài Table Writing Task 1 phải bao gồm số liệu (figures), khuynh hướng (trend) hoặc tính áp đảo (dominance) và có thể bao gồm cả sự so sánh (comparison).
 • Tương tự như trong dạng bài Bar chart, Line graph, Pie chart, Process hay Maps, với dạng bài Table, các bạn cần 2 đoạn tạo lập thông tin chi tiết, mỗi đoạn dài 70-90 từ là phù hợp để đạt Band 7.0+.

Kết luận

Với tần suất xuất hiện ngày càng nhiều, việc nắm vững các bước viết dạng bài Table IELTS Writing task 1 sẽ giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng hoàn thành phần thi này, hướng đến Target Band 7.0+ cho cả phần thi Writing.

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt cho bài thi IELTS!