CÁCH TRẢ LỜI PART 3 SPEAKING IELTS: LÀM THẾ NÀO ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT CÂU HỎI DẠNG SO SÁNH?

Cách trả lời Part 3 Speaking IELTS: Làm thế nào để hoàn thành tốt câu hỏi dạng so sánh

Ở phần thi Part 3 IELTS Speaking, bạn có thể phải trả lời những câu hỏi so sánh quan điểm mang tính chất trừu tượng, chẳng hạn như so sánh một hiện tượng trong quá khứ và hiện tại hoặc trong hiện tại và tương lai. 

Trong bài học này, thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách trả lời Part 3 Speaking IELTS đối với các dạng câu hỏi so sánh như vậy. Một lưu ý đặc biệt quan trọng, để hoàn thành tốt những câu hỏi này, bạn cần đưa ra những điểm tương đồng hoặc khác biệt giữa hai sự vật, sự việc, con người, nơi chốn.

ỨNG DỤNG PRODUCTIVE THINKING (TƯ DUY HIỆU QUẢ) ĐỂ LÀM TỐT PHẦN THI IELTS SPEAKING PART 3

So sánh con người, sự vật, sự việc và nơi chốn

Như đã đề cập ở trên, đối với dạng câu hỏi so sánh này, các bạn nên tìm ra những điểm khác biệt cũng như tương đồng giữa con người, sự vật, sự việc và nơi chốn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết và một số cấu trúc sử dụng khi so sánh mà các bạn có thể tham khảo, theo dõi nhé!

So sánh điểm tương đồng – Cách trả lời Part 3 Speaking IELTS

cấu trúc so sánh điểm tương đồng - cách trả lời part 3 speaking ielts

Cách đơn giản để so sánh sự giống nhau chính là dùng cụm từ như sau:

A is similar to B

Ví dụ:

I bought some new shoes which are very similar to a pair I had before.

Trong câu trả lời ở phần thi Speaking, các bạn nên đưa ra cả lý do: 

A is similar to B because/ in that …

Ví dụ: 

London is similar to Paris because they are both capital cities. 

London is similar to Paris in that they are both capital cities.

Các bạn có thể dùng thêm các trạng từ như really, pretty, ratherquite để tăng thêm ngữ nghĩa cho câu. 

Ví dụ: 

London is really/pretty/rather/quite similar to Paris.

Một cách khác để so sánh hai vật là dùng cấu trúc: 

A + B + summarizing phrase

Ví dụ: 

When it comes to cars, two of the most famous brands are Audi and BMW, they are so alike.

Hoặc sử dụng các cụm summarizing phrase tương tự như: 

 • They are pretty much alike.
 • They have a lot in common.
 • They are really similar.

Ví dụ: 

My father and I have a lot in common.

Các bạn có thể sử dụng cấu trúc như sau: A is as ………….. as B

Ví dụ:

An Audi is as reliable as a BMW.

Paris is as big as London.

John is as tall as Michael.

Các bạn có thể dùng trạng từ để làm phong phú và giàu ngữ điệu hơn trong câu nói của bạn.

Ví dụ:

Paris is almost as big as London.

John is nearly as tall as Michael.

Nếu hai vậy không chỉ tương tự nhau mà còn thật sự giống nhau một cách hoàn hảo, các bạn có thể nói:

 • A is identical to B 
 • A is the same as B
 • A is just like B

Ví dụ: 

Jacky is identical to his father, they both love football.

Jacky is the same as his father, they both love football.

Jack is just like his father.

Đối với so sánh con người, nếu như hai người có ngoại hình giống nhau, các bạn có thể dùng cụm the spitting image of.

Ví dụ:

Jack is the spitting image of his father. 

So sánh điểm khác nhau – Cách trả lời Part 3 Speaking IELTS

cấu trúc so sánh điểm khác nhau - cách trả lời part 3 speaking ielts

Cách đơn giản nhất trong việc nói hai sự vật khác nhau chính là dùng cấu trúc: 

A is different from B

Ví dụ:

Emily is completely different from her sister.

Tương tự thêm lý do vào sau câu so sánh để câu nói trở nên thuyết phục và mạch lạc hơn:

A is different from B because …………..

A is different from B in that ……………..

Ví dụ: 

Manchester is different from Paris because it is much more industrial.

Manschester is different from Paris in that the climate is colder than Paris. 

Bạn cũng có thể thêm trạng từ vào câu, chẳng hạn như sau: 

 • It is really different
 • It is totally different
 • It is strikingly different
 • It is distinctly different

Ví dụ: 

I just bought a new T-shirt and it is totally different from the one I received from my mom on my birthday. 

Nếu sự khác biệt là không quá lớn thì bạn có thể nói: 

 • It is slightly different
 • It is rather different
 • It is subtly different

Ví dụ:

American English and British English are slightly different. 

Một số idioms nói về sự khác biệt

idioms diễn tả sự khác biệt - cách trả lời part 3 speaking ielts

They are worlds apart.

Ví dụ: 

London and New Delhi, they are worlds apart.

Điều này có nghĩa là London và New Delhi rất khác nhau.

They are poles apart.

Ví dụ: 

My brother and my sister, they are poles apart, completely different.

They are like chalk and cheese.

Ví dụ: 

My brother and my sister are like chalk and cheese, completely different.

A is a far cry from B.

Ví dụ: 

Manchester is a far cry from Brazil.

A is in a different league from B. 

Ví dụ:

Manchester is a different league from Brazil.

Các bạn có thể sử dụng cấu trúc so sánh hơn: A is far/way ……………….. than B

Ví dụ: 

Chicken is far better than pork. 

Sử dụng các trạng từ để nối câu

dùng trạng từ để nối câu - cách trả lời part 3 speaking ielts

Sử dụng từ nối để so sánh các quan điểm là cực kỳ hữu ích trong Part 3 IELTS Speaking.

Giống nhau

Similarly Likewise

Ví dụ: 

I love football. Similarly, I am a big fan of basketball too.

I love Chinese food, likewise, I am really into Vietnamese food as well.

Khác nhau

On the contrary

Conversely

On the other hand

Ví dụ:

I am really busy during the week, but on the weekend, conversely, I have lots of freetime.

Lưu ý:

Chú ý về vị trí của trạng từ liên kết, trong khi nói, các bạn có thể dùng cấu trúc A + B + connectors thay vì A + connectors + B như thông thường. 

Ví dụ: 

I am really busy on Mondays, Fridays, on the contrary, are much easier.

I am busy this week, next week, on the other hand, I have much less work to do.

CÁCH NÀO ĐỂ BẠN THỂ HIỆN TỐT NHẤT TRONG PHẦN THI IELTS SPEAKING PART 3

Luyện tập cách trả lời Part 3 Speaking IELTS – một số câu hỏi so sánh

Luyện tập cách trả lời Part 3 Speaking IELTS

 • Is it better to study in a group or individually?

Studying in a group is far better than studying individually. Because, when you study in a group, you tend to retain more information. This is because you paraphrase your notes and put the information in your own words rather than reading from a textbook. It’s very similar to teaching the others in your group, which leads to retaining the information better.

 • Do young and old people use phones in the same way?

The way young and old people use phones are worlds apart. Old people tend to use their phones for basic functions such as calling or texting, I mean mainly for communication purposes. Young people, on the other hand, use the device for a much wider range of activities: to stay in touch with others, to take photos, to relax and entertain, to take notes, to make plans, to learn languages or even to work.

 • Do men and women like the same types of books?

Men and women are poles apart. Men tend to read history, biographies, memoir and science fiction, while women are more likely to choose mystery, thriller and crime, romance and other fiction.

Trên đây là tập hợp những cách thức hữu ích khác nhau để so sánh con người, sự vật, sự việc, nơi chốn cũng như quan điểm trong phần thi Speaking IELTS

Hãy cố gắng luyện tập và chắc rằng bạn có thể sử dụng được những mẫu câu so sánh một cách nhuần nhuyễn và chính xác nha. 

Chúc bạn thành công. 

Bùi Thị Kim Yến

Cải thiện kỹ năng Speaking IELTS cùng Đội ngũ Học thuật ILP:

TỪ VỰNG IELTS THEO CHỦ ĐỀ: TỔNG HỢP TỪ & CỤM TỪ TOPIC “TẮC NGHẼN GIAO THÔNG” ĐẮT GIÁ

02 LỖI PHÁT ÂM THƯỜNG MẮC PHẢI KHI LUYỆN NÓI TIẾNG ANH

PHƯƠNG PHÁP 5W1H TẬN DỤNG TỐI ĐA 1 PHÚT CHUẨN BỊ CHO SPEAKING PART 2