10 COLLOATIONS ẤN TƯỢNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ FASHION IELTS SPEAKING

10 collocations ấn tượng nhất về chủ đề Fashion IELTS Speaking

Việc sử dụng collocations trong IELTS Speaking luôn là điểm cộng có bài thi của bạn. Qua đó, giám khảo có thể đánh giá được yếu tố Lexical Resource. 

IELTS SPEAKING – LEXICAL RESOURCE – BRITISH COUNCIL

Trong bài thi IELTS, khai thác mọi khía cạnh về chủ đề Fashion thường xuất hiện rất nhiều đối với phần thi IELTS Speaking. 

Nếu như thí sinh sử dụng những collocations dưới đây, chắc hẳn sẽ gây ấn tượng rất tốt với Giám khảo, vì đây là một trong những từ chuyên dùng cho chủ đề Fashion IELTS Speaking. Cùng lướt nhanh 10 collocations nhé!

IELTS SPEAKING MARRIAGE: 10 COLLOCATIONS PHỔ BIẾN NHẤT VÀ CÁCH VẬN DỤNG TRONG PART 1

10 Collocations ấn tượng nhất về chủ đề Fashion IELTS Speaking

10 collocations chủ đề Fashion IELTS Speaking nổi bật

fashion house

a company that sells (usually expensive) new styles in clothes 

(nhà mốt)

fashion icon

a person who is famous for their sense of fashion 

(biểu tượng thời trang)

classic style

a simple, traditional style that is always fashionable

(phong cách đơn giản nhưng vẫn theo mốt)

to be on trend

to be very fashionable

(trở nên thời trang)

to go out of fashion

to not be in fashion any more

(lỗi mốt, không hợp thời trang)

mix and match

to wear different styles or items of clothing that aren’t part of a set outfit

(phối đồ)

causal clothes

not formal

(quần áo bình thường)

designer label

a well-known company that makes (often expensive) clothing

(một công ty nổi tiếng về việc sản xuất quần áo (thường là đắt tiền)

smart clothes

​​the kind of clothes worn for a formal event

(loại quần áo mặc cho một sự kiện trang trọng)

well dressed

to be dressed attractively

(phong cách ăn mặc thu hút/ đẹp)

to have an eye for (fashion)

to be a good judge of fashion

(có khiếu về thời trang, có khả năng đánh giá và nhìn nhận cái gì là thời trang)

Áp dụng collocations chủ đề Fashion IELTS Speaking vào câu trả lời

Áp dụng collocations chủ đề Fashion IELTS Speaking vào câu trả lời

Chủ đề Fashion IELTS Speaking – Part 1

 • What kind of clothes do you like to wear?

Answer: I prefer casual clothes actually … I hate getting dressed up for special occasions … personally I think it’s possible to look good in a pair of jeans … but that’s my opinion … I don’t think my wife would call me a fashion icon that’s for sure …

 • Do you think people behave differently in different kinds of clothes?

Answer: Yes, I think people behave differently when they wear different clothes. For example, one who wears formal clothes may portray an image of being professional and confident. Wearing casual clothes, on the other hand, makes us look comfortable and relaxed.

 • What kind of clothes do people wear to work in your country?

Answer: Those who work in the corporate wear either smart clothes or business/formal attire on a regular work day. Some employees such as teachers have uniforms. Other workers are allowed to wear casual clothes to works.

Chủ đề Fashion IELTS Speaking – Part 2

đề bài chủ đề fashion ielts speaking part 2

​​Describe someone you know who dresses well. 

You should say:

 • who they are
 • how you know them
 • what kind of clothes they wear
 • and say why you like the way they dress.

(Miêu tả một người mà bạn biết có phong cách ăn mặc đẹp. Bạn nên nói: 

 • họ là ai
 • làm sao mà bạn biết họ
 • những kiểu quần áo mà họ mặc
 • và nói rằng tại sao bạn lại thích phong cách ấy.)

Sample answer:

(lưu ý đây chỉ là một bài mẫu đưa những ý chính, dấu “…” là chỗ mà bạn có thể phát triển thêm ý của mình)

I’d like to talk about one of my teachers … Miss Evans … she teaches us English in the school I go to … we always look forward to seeing what she’s going to wear when our lessons start … she’s always very well dressed and takes a lot of pride in her appearance … it’s not that she dresses in very smart clothes … she doesn’t come to school dressed to kill or anything like that … but what she wears really suits her … and she has a great sense of style as well … we often ask her where she gets some of her clothes and most of the time they’re just off the peg … and she says she’s not interested in designer labels or anything like that … she doesn’t seem too concerned about keeping up with the latest fashion … she just wears clothes that are timeless … yes … Miss Evans is the person I think looks great in the clothes she wears …

Chủ đề Fashion IELTS Speaking – Part 3

 • What kind of things determine what is in fashion and what we should be wearing?

Answer: 

I suppose the big fashion houses and fashion shows must have an effect but the clothes you see on the catwalk don’t always reflect what normal people wear … so I suppose it will be things like what singers are wearing in videos or models are wearing in magazines … that kind of thing …

 • Is it possible to look good without spending lots of money on clothes?

Answer: 

I’m sure it is … yes … I suppose it’s about having an eye for what looks good … knowing how to mix and match different items of clothing that go well together … I think you can pick up great bargains in charity shops … sometimes for youngsters even hand-me-downs can look good …

 • What factors do you think affect the clothes we choose to wear?

Answer: 

It depends … where we are or where we’re going is a big factor … if you are going out to a club or party you’re going to dress for the occasion … and then there are those who think it’s important to look like they’re on trend … they’ll want to wear the latest fashions … there are lots of factors really …

Note ngay 10 collocations hay sử dụng khi gặp phải chủ đề Fashion IELTS và hãy tập luyện để sử dụng thành thạo hơn nhé. 

Chúc các bạn đạt được band điểm cao như nguyện vọng của mình. 

Trương Nguyễn Minh Tú

Bài mẫu IELTS Speaking nè:

IELTS SPEAKING SAMPLE ANSWER: BÀI MẪU BAND 7.0+ CHỦ ĐỀ COMMUNICATION

PRACTICE IELTS SPEAKING: SAMPLE ANSWER CHỦ ĐỀ BOOKS AND FILMS BAND 7.5

BÀI MẪU SPEAKING IELTS PART 2 BAND 6.5 – 7.0: SUCCESSFUL FAMILY MEMBER