WRITING 1.0.1 – NHỮNG ĐIỀU BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI BIẾT VỀ IELTS WRITING TASK 1

những điều cần biết về ielts writing task 1 ilp

IELTS Writing là một phần thi gây nhiều khó khăn đối với thí sinh chưa nắm rõ về khả năng lập luận cũng như kiến thức ngữ pháp. 

Một bài thi Writing bao gồm 2 phần: Task 1 và Task 2; các bạn cần hoàn thành bài thi trong 60 phút. Bài viết này sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức cần thiết về IELTS Writing Task 1. Tham khảo bên dưới nhé!

Góc nhìn tổng quan về IELTS Writing Task 1

Lượng thời gian vừa đủ để hoàn thành bài IELTS Writing Task 1 là 20 phút, với độ dài ít nhất là 150 từ. 

Đề bài yêu cầu viết bài ở một số dạng như: biểu đồ, bảng số liệu, quy trình hoặc bản đồ. Đối với mỗi dạng bài sẽ có các đặc điểm, thông tin và các so sánh khác nhau, vì thế thí sinh cần nắm rõ cách viết được một bài báo cáo mô tả số liệu chính xác. 

Thí sinh không nên thể hiện quan điểm điểm cá nhân vào IELTS Writing task 1.

4 tiêu chí chấm ielts writing task 1 ilp

Đọc thêm: Các tiêu chí chấm điểm IELTS Writing Task 1 chi tiết WRITING TASK 1: Band Descriptors (public version)

Những dạng bài thường gặp

Line Graph (Biểu đồ đường)

Biểu đồ đường là dạng đề thường xuất hiện nhất. Trong đó số liệu biểu thị ở vùng giữa của 2 trục Ox và Oy (dọc và ngang), thông số thay đổi khác nhau tùy thuộc vào đối tượng cần phân tích. 

line graph ielts writing task 1 minh họa

Bar chart (Biểu đồ đường)

Biểu đồ cột cũng thể hiện thông số trên 2 trục Ox và Oy nhưng thông tin số liệu chỉ biểu thị một xu hướng phát triển cụ thể. Hơn nữa, biểu đồ cột có thể đưa theo chiều dọc hoặc ngang, tuy vậy quá trình phân tích vẫn như nhau.

bar chart ielts writing task 1

Pie chart (Biểu đồ tròn)

Biểu đồ tròn khác với 2 dạng trên, thông tin số liệu sẽ được biểu thị theo tỷ lệ phần trăm.ố lượng biểu đồ thường có từ 2 đến 3 hình để các bạn nắm rõ sự thay đổi qua các giai đoạn.

pie chart ielts writing task 1

Table (Bảng số liệu)

Bảng số liệu chứa thông tin số liệu của từng đối tượng cụ thể và chúng được liệt kê rõ ràng giúp thí sinh dễ nắm bắt.

table-ielts-writing-task-1

Mixed Charts (Biểu đồ kết hợp)

Các dạng bài biểu đồ trên có thể được tổng hợp lại thành một biểu đồ kết hợp lớn. Đối với biểu đồ này, các bạn phải nắm bắt được thông tin số liệu cũng như cách trình bày.

mixed charts ielts writing task 1

Process (Quy trình)

Đề bài quy trình yêu cầu mô tả quá trình hoặc quy trình theo biểu đồ, hình vẽ cho sẵn. Có 2 dạng:

Natural process: các quá trình diễn ra ngoài tự nhiên.

Man-made process: quá trình sản xuất nhân tạo.

process-ielts-writing-task-1

Maps (Bản đồ)

Dạng bài bản đồ chứa thông tin so sánh giữa 2 hình ảnh khác nhau ở 2 thời kỳ khác nhau, dữ liệu thường về một địa điểm cụ thể, bố cục của một tòa nhà,… Những thay đổi tối đa chỉ 3 giai đoạn, tương đương với số lượng hình ảnh đề bài cho sẵn.

maps ielts writing task 1

Dàn ý chi tiết cho IELTS Writing Task 1

Thí sinh nên lập dàn ý trong 5 phút và cần chú ý đến những thông tin sau:

 • Đề bài cho dạng biểu đồ (line, bar, pie, table, mixed) hay dạng khác (process, maps).
 • Đơn vị thống kê của biểu đồ.
 • Thì của động từ (quá khứ và tương lai).

lập dàn ý ielts writing task 1 ilp

Dàn ý các dạng biểu đồ Line, Bar, Pie, Table

I. Introduction (Mở bài)

Trước tiên cần xác định đối tượng so sánh, tránh lặp lại lỗi sai nhiều lần trong bài. 

Thí sinh viết giới hạn từ 1 – 2 câu, paraphrase lại nội dung đề bài: đối tượng, vấn đề, mốc thời gian đang được đề cập đến.

II. Overview (Mô tả chung)

Tiếp sau đó, phần mô tả chung nên được viết sau phần mở đầu nhằm tăng tính liên kết.

III. Body paragraph (Thân bài)

Thí sinh nên chia thân bài thành 2 đoạn sau đó xác định thông tin của các đối tượng. 

Kế tiếp, lập nhóm các đặc điểm tương đồng và khác nhau trên đề bài. Với mỗi nhóm tương đồng hoặc khác nhau, thí sinh nên triển khai một đoạn văn chi tiết, so sánh ghi lại số liệu trên đề. Độ dài cho mỗi nhóm nên nằm từ khoảng 3 – 4 câu.

hướng dẫn lập dàn ý 1

(*) Lưu ý: Ở IELTS Writing task 1, thí sinh nên sử dụng Overview thay cho Conclusion (Kết bài) vì mục đích của Task 1 yêu cầu “mô tả” hơn là “phân tích” như ở Task 2. Conclusion thường chỉ ở cuối bài, khác với Overview có thể nằm ở đầu hoặc cuối.

Dàn ý các dạng Map

I. Introduction (Mở bài)

Xác định loại bản đồ đề cho: mô tả bản đồ ở hiện tại hoặc 2 bản đồ (1 hiện tại, 1 tương lai hoặc 1 quá khứ, 1 hiện tại).

Paraphrase lại câu đề bài.

II. Overview (Mô tả chung)

Thí sinh mô tả chung về 2 bản đồ cũng những khác biệt đáng chú ý.

III. Body paragraph (Thân bài)

Thí sinh mô tả chi tiết những thay đổi đã xảy ra, nên chia thành 2 đoạn. Ngoài ra cũng có thể nhóm thông tin với nhau theo thời gian hoặc các phần trong bản đồ để dễ dàng so sánh.

Dàn ý các dạng biểu đồ Mixed

I. Introduction (Mở bài)

Xác định đối tượng so sánh giống như các dạng biểu đồ khác.

Paraphrase lại đề bài. Thí sinh nên viết thành 2 câu “The first graph shows… The second graph indicates…”

II. Overview (Mô tả chung)

Thí sinh tìm đặc điểm chính của 2 biểu đồ và miêu tả chúng.

III. Body paragraph (Thân bài)

Thí sinh nên chia thân bài thành 2 đoạn:

 • Đoạn 1: Mô tả đặc điểm chính biểu đồ thứ nhất.
 • Đoạn 2: Mô tả đặc điểm chính biểu đồ thứ hai.

Mỗi đoạn nên có độ dài từ 3 – 4 câu.

Dàn ý các dạng Process

I. Introduction (Mở bài)

Xác định đề bài cho dạng Process nào: Natural, Man-made hoặc Object.

Paraphrase lại đề bài, sử dụng các cấu trúc:

 • The diagram describes how …
 • The process of producing (making) …
 • How to produce (make) …
 • The production of …

II. Overview (Mô tả chung)

Thí sinh mô tả đơn giản bước bắt đầu và kết thúc của quá trình, không viết quá chi tiết.

Sử dụng các cấu trúc sau để dẫn vào phần mô tả chung:

 • The … concludes … main steps begin with … and finish with …
 • There are … major stages in the process of …
 • This chart provides an overview of …

III. Body paragraph (Thân bài)

Thí sinh viết 2 thân bài mô tả chi tiết từng bước của quá trình, có thể phân chia quá trình từ đầu đến giữa là đoạn 1 và quá trình còn lại cho đoạn 2.

keywords trong ielts writing task 1 ilp

Dàn ý mẫu IELTS Writing Task 1

The first chart shows how energy is used in an average Australian household. The second chart shows the greenhouse gas emissions which result from this energy use.

dàn bài mẫu ielts writing task 1

Viết Câu Introduction

Thay thế hoặc điều chỉnh các cụm từ đề bài hoặc thay đổi câu trúc câu để tạo câu mới.

 • “an average Australian household” => “an average household in Australia”
 • “greenhouse gas emissions” => “emissions of greenhouse gas”
 • “result from” => “caused by”
 • “use” => “consume”

The first pie chart below illustrates how energy is consumed in an average household in Australia, while the second chart compares the emissions of greenhouse gas which are caused by this energy consumption.

Viết Câu Overview

Trình bày dữ liệu chiếm phần chủ đạo hoặc biến động tăng – giảm trong bài.

 • “heating”“water heating” thể hiện trong bài là “account for the largest portion” trong việc sử dụng “energy” trong các hộ gia đình (domestic)
 • “other appliances” cũng “account for the largest portion” trong “emitting greenhouse gas”

Overall, heating, water heating, and the operation of other appliances in the household account for the most significant portion in the consumption of domestic energy and in emitting greenhouse gas.

Viết Body – Paragraph 1 & 2

Viết tối thiểu 2 đoạn, mỗi đoạn 4-6 câu, mỗi câu dao động 15-25 từ, trình bày số liệu chính và xu thế nổi bật của dữ liệu trong bài.

 • It can be clearly observed from the first chart that

Thông tin chính

 • heating activities

Số liệu tương đối

 • over 40 percent

Động từ chính

 • spend

Cụm từ chỉ xu hướng/ sự nổi bậc của dữ liệu trong bài

 • taking the most significant proportion

It can be clearly observed from the first chart that over 40 percent of household energy in an average household in Australia is spent on heating activities, taking the most significant proportion.

Các bạn viết từ 8-12 đủ thành phần câu như trên thì hoàn thành phần thân bài.

Huỳnh Anh Tuấn

Tham khảo thêm một số bài viết nè:

TỔNG HỢP ĐỀ THI IELTS WRITING THẬT NĂM 2022 (THÁNG 1 – THÁNG 4)

TỔNG HỢP BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 1 – PHẦN 1

CÁCH VIẾT BAR CHART WRITING TASK 1: 03 BƯỚC ĐỂ ĐẠT BAND 7.0+