IELTS WRITING TASK 1: DẠNG BIỂU ĐỒ KẾT HỢP – 03 BƯỚC ĐỀ ĐẠT BAND 7.0+

IELTS Writing Task 1 - dạng biểu đồ kết hợp 1

Dạng bài biểu đồ kết hợp (mixed charts) trong IELTS Writing Task 1 là một dạng có rất nhiều thông tin phải xử lý. Tần suất xuất hiện trong phần thi này là khoảng 25% (số liệu thống kê đến năm 2020). 

Một số dạng bài biểu đồ kết hợp phổ biến là “chart & table”, “graph & chart” hoặc “graph & table”. Theo quan sát của thầy, đây có thể là dạng đề chủ đạo trong tương lai, bởi vì có thể đánh giá toàn diện hơn các kỹ năng của thí sinh.

Đề minh họa dạng biểu đồ kết hợp trích từ sách IELTS Cambridge

Để thuận tiện hơn trong quá trình phân tích và hướng dẫn các bạn làm dạng bài này, thầy sẽ đưa ra một đề bài mẫu trích từ sách Cambridge với chủ đề “Advertising”, cùng đọc qua nhé:

đề bài dạng biểu đồ kết hợp - ielts writing task 1 ilp

dạng biểu đồ kết hợp ielts writing task 1 đề mẫu cambridge

Hướng dẫn các bước làm dạng biểu đồ kết hợp IELTS Writing Task 1 ilp

Bước 1: Phân tích đề bài – viết câu Introduction

Bây giờ thì bắt đầu vào phần nội dung chính thôi nào.

Viết Introduction cho dạng biểu đồ kết hợp trong IELTS Writing Task 1

Trước hết, các bạn cần phân tích (Analysing) ngôn từ có sẵn trong đề bài IELTS Writing Task 1 này, từ đó xác định từ khóa chính, mang ý nghĩa quyết định.

Để tìm được các từ khóa, thầy thường chú ý đến danh từ chủ thể và động từ.

Bên cạnh đó, thầy nhận dạng các từ khóa chính theo trật tự sau:

 • amount”
 • “spent”
 • “different”
 • “types of…”
 • “advertising”
 • “sectors”
 • “in 2003 and 2004”

Bước tiếp theo chính là tìm từ ngữ đồng nghĩa, đổi cấu trúc cụm hoặc đổi vị trí từ trong câu. Dưới đây là một số cách chuyển hóa từ vựng, các bạn tham khảo nhé:

 • amount => “budget”
 • “types of” => “kinds of…”
 • Thời gian “in 2003 and 2004” => in the two years, 2003 and 2004”
 • Vị trí của “different” trong cụm “different types of…” được chuyển vào cụm sau => six different sectors”
 • Danh từ advertising => “advertisement

Bằng cách kết hợp các từ vựng và cụm từ như trên, dùng thêm 2 động từ chức năng là illustrate”, compare và từ liên kết and, chúng ta sẽ có một câu mẫu chỉnh chu, ghi điểm với giám khảo cho phần Introduction như sau:

Viết Introduction dạng biểu đồ kết hợp IELTS Writing Task 1 ilp

Lưu ý khi viết Introduction cho dạng bài kết hợp

Bên cạnh việc paraphrase từ và cụm từ trong đề bài IELTS Writing Task 1 Mixed charts, sử dụng thêm một số từ vựng khác để có được câu Introduction, các bạn cũng cần chú ý một số yếu tố dưới đây để câu giới thiệu trau chuốt, hoàn chỉnh hơn:

 • Với đề bài IELTS Writing Task 1 này, các bạn luôn được khuyến khích nên sử dụng tối thiểu 30 từ trong câu Introduction, như vậy có thể xử lý ngôn ngữ và diễn tả một cách đầy đủ, trọn vẹn thông tin đề đưa ra.
 • Đặc biệt, các bạn KHÔNG ĐƯỢC thay thế chủ thể mang thông tin chính của đề, nếu không hiểu rõ ý nghĩa câu từ.
 • Những danh từ chỉ sự vật hiện tượng như advertising gần như không thể thay đổi bằng một danh từ khác mà chỉ có thể thay đổi thành động từ.
 • Chuyển hoá ngôn ngữ trong IELTS Writing Task 1 diễn ra ở 2 cấp độ cơ bản là cụm từcấu trúc câu. Nếu cao hơn thì sẽ có cấu trúc đoạn. Và bạn chỉ cần sử dụng thành thạo các cấp độ cơ bản, đổi cụm từ đi kèm với sự thay đổi trong cấu trúc câu là đã có thể tạo ấn tượng với Giám khảo rồi.

Lưu ý khi viết câu Introduction IELTS Writing Task 1 ilp

Bước 2: Mô hình hoá – viết câu Overview

Hướng dẫn các bước viết Overview

Để bắt đầu viết câu Overview IELTS Writing Task 1, các bạn tiến hành mô hình hoá dữ liệu nổi bật nêu ra trong đề, làm rõ những thành phần chiếm phần chủ đạo (dominance) hoặc xu hướng (trend) đang nhắc đến trong bài.

Giả sử, quan sát biểu đồ cột ở trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng đang có sự tăng (increase) ở hầu hết các đại lượng, vì vậy, thầy sẽ sử dụng cụm từ:

 • overall increase

Ngoài ra, nếu các bạn quan sát biểu bảng số liệu, sẽ thấy vị trí (positions) của nhiều đại lượng là không đổi, thầy có 2 cụm từ chính:

 • positions of…”
 • remain unchanged

Như thường lệ, thầy bắt đầu câu bằng cụm từ chỉ dấu ngôn ngữ in general và chèn các thông tin chính, chúng ta có câu Overview cho bài IELTS Writing Task 1 này như sau:

Viết Overview dạng biểu đồ kết hợp IELTS Writing task 1 ilp

Lưu ý khi viết Overview cho dạng biểu đồ kết hợp

 • Dữ liệu trong câu này mang tính tổng quan, KHÔNG bao gồm thông tin chi tiết.
 • Câu tổng quan trong dạng bài IELTS Writing Task 1 Mixed charts có số từ dao động từ 30-50 từ vì phải bao gồm dữ liệu của cả 2 biểu đồ hoặc bảng số liệu.

Đến đây, các bạn đã viết hơn 60 từ và chuẩn bị bước vào phần tạo lập ngôn ngữ chi tiết cho phần Body Paragraphs.

Bước 3: Tạo lập (Generating) 02 đoạn Body Paragraphs

Các bạn tạo lập (generating) ngôn ngữ cho 02 đoạn Body Paragraphs trong bài IELTS Writing Task 1 bằng cách trình bày xu hướng dữ liệu (data), sự tương quan và sự khác biệt (similarities & differences), hoặc ưu thế (dominance) của những nhóm dữ liệu chính.

Viết Body Paragraph dạng biểu đồ kết hợp IELTS Writing Task 1 ilp

Thầy lần lượt nhìn kĩ vào biểu đồ cột và bảng số liệu, bắt đầu chọn những con số lớn nhất hoặc nhỏ nhất hay sự biến động khó lường.

Phần này thầy sẽ chia làm 2 đoạn, đoạn đầu tiên nói kỹ về biểu đồ cột và đoạn sau tập trung vào bảng số liệu.

Viết Body Paragraphs cho biểu đồ cột của dạng biểu đồ kết hợp

Trong biểu đồ cột, có thể thấy rằng magazines”, “local newspapers” and “network TV” dành nhiều tiền cho quảng cáo, nên thầy dùng cụm từ chức năng:

 • accounted for the largest proportion

Thầy dùng cụm từ chỉ số liệu tương đối là:

 • varying from well under 20 to approximately 25 percent

Cụm từ chỉ ngân sách quảng cáo, thầy sẽ dùng:

 • advertising budget

Để diễn giải cho phương tiện truyền thông, thầy dùng cụm từ:

 • means of media

Và cụm từ bắt đầu vẫn là cụm:

 • it can be easily observed from the bar chart that…”

Kết hợp lại các thành phần trên, chúng ta có câu gồm 37 chữ, làm rõ được khuynh hướng số liệu đối với các chủ thể chính của bài:

Hướng dẫn viết Body Paragraph IELTS Writing Task 1 ilp

Viết Body Paragraphs cho bảng số liệu của dạng biểu đồ kết hợp

Đối với bảng số liệu IELTS Writing Task 1 này, thầy có vài gợi ý chi tiết như dưới đây, các bạn đọc tham khảo cách viết nhé.

Trước hết, các bạn kết nối đoạn này với đoạn trước bằng cụm từ:

 • in comparison with…

Từ dùng chỉ các lĩnh vực kinh doanh công nghiệp là industries. Đối với cụm từ mang ý nghĩa “chiếm thứ hạng cao”, thầy sẽ dùng occupying the highest positions”.

Ngoài ra, cụm từ chỉ khía cạnh chi tiêu cho quảng cáo là:

 • in terms of advertising spending”

Kết hợp các thành phần trên, chúng ta sẽ có 2 câu hoàn chỉnh như sau:

Viết câu Introduction cho bảng số liệu 1

Lưu ý khi viết Body Paragraph cho dạng Biểu đồ kết hợp

 • Tất cả các câu trong dạng bài này của phần IELTS Writing Task 1 cần bao gồm số liệu (figures), khuynh hướng (trend) hoặc tính áp đảo (dominance) và cả sự so sánh (comparison) trực tiếp hoặc gián tiếp.
 • Tương tự các dạng bài khác, với dạng bài Kết hợp trong IELTS Writing Task 1, các bạn cần 2 đoạn, tạo lập thông tin chi tiết, mỗi đoạn dài 80-90 từ là phù hợp để đạt Band 7.0+.
 • Các bạn không nhất thiết phải kết hợp dữ liệu của 2 loại biểu đồ trong bài, mà có thể chỉ miêu tả độc lập từng đoạn.

Kết luận

Dạng bài biểu đồ kết hợp (Mixed charts) đang xuất hiện ngày càng nhiều trong phần thi IELTS Writing Task 1. Cũng tương tự như những dạng tóm tắt biểu đồ khác, nếu bạn biết cách tiếp cận và các bước thực hiện thì dạng bài này cũng sẽ được hoàn thành dễ dàng.

Chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt kết quả cao cho bài thi IELTS.