GIẢI MÃ CÁC CHỦ ĐỀ IELTS WRITING TASK 2 THƯỜNG GẶP – P2: EDUCATION

Giải mã các chủ đề IELTS Writing Task 2 thường gặp - P2: Education 6 ilp

Tiếp tục chuỗi bài giải mã các chủ đề Writing Task 2. Education (Giáo dục) là một những chủ đề thường gặp nhất trong các đề thi IELTS. Như vậy để có thể làm tốt bài thi IELTS, ngoài những kỹ năng về mặt ngôn ngữ, cần hiểu rõ về những chủ đề để có thể triển khai ý tưởng, sắp xếp cái ý, trình bày luận điểm nhanh hơn và hiệu quả hơn. 

Sau nay là một đề minh họa cho chủ đề giáo dục (Education) và bài viết mẫu để các bạn có thể tham khảo.

Giải mã các chủ đề IELTS Writing Task 2 thường gặp - P2: Education 2 ilp

Đề bài:

Higher education could be funded in three ways. All costs paid by the government, all costs paid by students, or students paying all costs through a government loan. What are the advantages of these choices? 

GIẢI MÃ CÁC CHỦ ĐỀ THƯỜNG GẶP TRONG IELTS WRITING TASK 2 – P1: CHỦ ĐỀ GOVERNMENT & MACRO-ISSUES

Giải mã các chủ đề Writing Task 2: Education

Since university funding benefits both university students and society as a whole, both parties should bear some of the cost of university education. University students gain both personal and economic benefits by attending university; however, society also benefits by having a more educated population. In addition, it is vital that all members of society have the opportunity to attend university regardless of wealth. In this essay, the various models of funding for university places will be discussed.

 There is little doubt that people who attend university usually benefit through higher salaries and greater opportunities. It is therefore reasonable that society expects students to make some contribution to the cost of their education. However, expecting students to fund their own education fully may cause students to avoid courses that lead to less well-paying jobs such as the sciences, nursing, and teaching. 

Society as a whole also benefits from having a more educated community and should support people who make an effort to become educated. Therefore, governments should also provide money for university places, particularly when the cost of doing a course or the return for students discourages them from completing a course that society needs. 

The funding model that is used for university placements is also very important as governments have a responsibility to provide an opportunity for all members of society to attend university. Deferred repayment of fees through low-cost loans and the partial subsidizing of university courses by the government are effective methods of ensuring fairer access to university education since they allow people to pay for their education when they are best able to afford to. 

In summary, university education benefits both individuals and society, and both governments and individuals who receive a university education should make a contribution to the costs of tertiary education. In addition, it is essential that appropriate loan schemes are in place to ensure that access to university is available to all members of society.

332 words

Nhận xét

Bố cục bài viết được chia làm 4 phần: Mở bài (Introduction), Thân bài 1 (Body 1), Thân bài 2 (Body 2) và Kết bài (Conclusion).

Mở bài (Introduciton)

Giải mã các chủ đề IELTS Writing Task 2 thường gặp - P2: Education 3 ilp

Phần introduction (mở bài) gồm có bốn câu. 

Câu mở đầu cho người đọc biết chủ đề và lý do tại sao cả xã hội và học sinh nên đóng góp vào chi phí giáo dục. 

Câu thứ hai giải thích lý do chính tại sao sinh viên nên đóng góp vào chi phí giáo dục của họ và tại sao chính phủ cũng nên cam kết tài trợ. 

Câu thứ ba mô tả tầm quan trọng của các khoản vay chi phí thấp trong việc đảm bảo rằng mọi thành viên trong xã hội đều có thể tiếp cận đại học. Câu thứ hai và thứ ba chia bài luận thành hai phần một cách hợp lý và chứa ba ý chính, được trình bày theo đúng thứ tự xuất hiện trong bài luận và xác định cấu trúc cấp độ cao của bài luận. 

Câu thứ tư chính là câu thesis statement, nêu luận điểm và nêu mục đích của bài luận. Cần lưu ý rằng tất cả các yếu tố chính của bài luận được trình bày trong phần mở đầu để chuẩn bị cho người đọc về nội dung trong phần thân bài. Bằng cách cung cấp một vị trí rõ ràng trong phần mở đầu, người đọc không có khả năng bị nhầm lẫn về hướng của bài luận. 

CÔNG THỨC VIẾT MỞ BÀI WRITING TASK 2 NHANH VÀ ĐÚNG YÊU CẦU

Thân bài (Body)

Giải mã các chủ đề IELTS Writing Task 2 thường gặp - P2: Education 4 ilp

Ba ý chính trong phần mở đầu đều được phát triển trong các đoạn thân bài theo thứ tự xuất hiện. Trong câu đầu tiên của mỗi đoạn thân bài, điểm mấu chốt trong phần mở đầu được trình bày lại để cung cấp chủ đề cho đoạn văn. Các câu sau đây được sử dụng để cung cấp lý do và giải thích. 

Kết bài (Conclusion)

Giải mã các chủ đề IELTS Writing Task 2 thường gặp - P2: Education 5 ilp

Một câu kết luận (conclusion) đơn giản gồm hai câu được sử dụng và mỗi câu giải thích các ý chính của bài luận.

Ý tưởng đầu tiên bao gồm ý tưởng rằng cả chính phủ và sinh viên nên đóng góp cho giáo dục của sinh viên và thứ hai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một hệ thống đại học mà tất cả sinh viên đều có thể tiếp cận được.

WRITING TASK 2: CÁCH VIẾT CONCLUSION ẤN TƯỢNG TRONG 3 PHÚT

Từ vựng nổi bật

as a wholenói chung
party-partiesbên – các bên
regardless ofbất chấp, bất kể
model of funding/ funding modelmô hình tài trợ
well-paying jobcông việc được trả lương cao
educated community/populationcộng đồng/dân cư dân trí cao
deferred repaymentkhoản vay trả chậm
low-cost loan
khoản vay chi phí thấp
partial subsidizingtrợ cấp một phần
loan schemeschương trình cho vay
tertiary educationgiáo dục sau trung học phổ thông

Education là một trong những khía cạnh quan trọng, thường xuyên xuất hiện trong bài thi IELTS, đặc biệt là Writing Task 2.

Các bạn có thể tham khảo đề và bài viết mẫu như trên, kèm với việc học từ vựng của đề để nâng cao trình độ viết trong bài thi IELTS Writing Task 2 nhé.

Nguyễn Tấn Minh Quang

Cải thiện kỹ năng IELTS Writing cùng Đội ngũ Học thuật ILP:

VIẾT BÀI WRITING: SỬ DỤNG PHÉP THAM CHIẾU (REFERENCE) MỘT CÁCH HIỆU QUẢ

ỨNG DỤNG RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ “REDUCTION OF RELATIVE CLAUSE” ĐỂ TINH GỌN BÀI VIẾT WRITING TASK 2

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC LỰA CHỌN TỪ VỰNG PHÙ HỢP TRONG IELTS WRITING