CÁCH VIẾT SPECIFIC SENTENCE – HOÀN CHỈNH BODY PARAGRAPH TRONG WRITING TASK 2

cách viết specific sentence writing task 2 ilp

Để hoàn thành một đoạn Thân Bài (Body Paragraph) trong phần thi IELTS Writing Task 2, các bạn cần viết câu Chủ Đề (Topic Sentence), các câu Hỗ Trợ (Supporting Sentence) và các câu Chi Tiết (Specific Sentence). 

Trong các phần trước, thầy đã hướng dẫn các bạn cách viết Topic Sentencecách viết Supporting Sentence sao cho thật “chuẩn và chất” nhất.

Trong bài viết này, thầy sẽ trình bày những nguyên tắc cốt lõi và cách viết Specific Sentence, giúp các bạn hoàn thiện một đoạn văn thân bài hoàn chỉnh. Theo dõi bên dưới nhé! 

cấu trúc chuẩn cho 1 body paragraph writing task 2 - cách viết supporting sentence 1

Vậy cụ thể, câu Chi Tiết là gì?

vai trò của specific sentence - cách viết specific sentence 1

Thầy có một ví dụ đơn giản như sau:

  • English is undoubtedly useful when you ask for direction in the United Kingdom.

Trong câu này, chủ thể mà thầy ngầm nói tới là “the usefulness of English” (sự hữu ích của tiếng Anh) và ý chi tiết của thầy là “when you ask for direction in the United Kingdom” (khi bạn hỏi đường đi ở Vương quốc Anh).

Thầy không nói đến lợi ích chung của ngoại ngữ mà thầy nói đến “sự hữu ích của tiếng Anh”. Đây là một chủ thể được định danh rõ ràng, và dĩ nhiên là nó mang lại lợi ích rất cụ thể khi “ask for direction in the United Kingdom” (hỏi đường đi ở Vương quốc Anh).

Khi đọc một câu Chi Tiết, người đọc sẽ cảm thấy sự rõ ràng, chi tiết thông qua những hành động cụ thể, một trải nghiệm hoặc số liệu của chủ thể trong hoàn cảnh và thời gian hoàn toàn xác định. 

Trong phần chia sẻ về cách viết Specific bên dưới, thầy cũng sẽ định hướng cho các bạn như vậy!

Minh hoạ câu Chi Tiết (Specific Sentence) theo thứ tự trong đoạn văn

Để giúp bạn có một cái nhìn tổng quan về vai trò của câu Chi Tiết bên cạnh câu Chủ Đề (Topic Sentence) & câu Hỗ Trợ (Supporting Sentence) của một đoạn văn thân bài (Body Paragraph) trong phần thi IELTS Writing Task 2, thầy lấy một ví dụ như sau:

  • Trong Topic Sentence, các bạn viết:

International tourism brings many benefits.

  • Trong Supporting Sentence, các bạn đưa ra lý do:

Travelling abroad improves the host country people’s income.

  • Trong Specific Sentence, các bạn làm rõ cho lý do đó bằng địa danh, thời gian và số liệu:

For example, every year Thailand receives more than 6 billion US dollars from foreign travellers.

Nhìn chung, câu Chi Tiết phải được viết theo chuẩn mực như trên. Đó cũng là cách viết Specific Sentence đảm bảo tính học thuật mà các bạn nên vận dụng.

lưu ý về cách viết specific sentence 1

Cách viết Specific Sentence – 02 ví dụ về câu Chi Tiết trong đoạn văn

Thầy trích 2 đoạn văn viết khá chuẩn (nguồn: tstprep.com) với đầy đủ các thành phần: Topic Sentence (câu Chủ Đề), Supporting Sentence (câu Hỗ Trợ) và Specific Sentence (câu Chi Tiết) cùng với đó là sự giải thích cho các bạn hiểu rõ về các loại câu.

Qua các ví dụ minh họa và phân tích, các bạn sẽ nắm được cách viết Specific Sentence đạt chuẩn.

Đoạn văn 1 – Tầm quan trọng của việc học Toán và Khoa học

Topic Sentence: Obviously, it is crucial for most people to study math and science. 

Supporting Sentence: Science and math are more valuable than other subjects because knowledge of math and science is necessary for understanding and advancing technology, leading the world to become extremely interconnected. 

Specific Sentence: The Internet, your iPhone 11 Pro Max, or Boeing 747 – “Queens of the Skies” are all technological advances that people use every day and would not be possible without talents of math and science inventing them.

  • Trong câu Chủ Đề, người viết đưa ra quan điểm “study math and science” thì rất quan trọng.
  • Trong câu Hỗ Trợ, người viết đưa lý do là “knowledge of math and science” thì cần thiết để “understanding and advancing technology”
  • Trong câu Chi Tiết, người viết cho rằng “The Internet, your iPhone 11 Pro Max or Boeing 747 – Queens of the Skies” là những thành tựu công nghệ mà chúng ta sử dụng hàng ngày và sẽ không thể được ra đời nếu không có “talents of math and science”, nhấn mạnh tầm quan trọng của toán và khoa học.

Đoạn văn 2 – Corn Ethanol thay thế nhiên liệu hóa thạch

Topic Sentence: There are many people who argue that corn ethanol should replace fossil fuel gas as the primary source for running cars. 

Supporting Sentence: One major benefit of using corn ethanol is that it uses less energy than gasoline. 

Specific Sentence: The advantage of switching to corn ethanol is that it helps the American economy become less reliant on energy sources from other countries because petroleum is not readily available in the U.S., so it must be imported from other countries.

  • Trong câu Chủ Đề, người viết đưa ra quan điểm “corn ethanol” nên thay thế “fossil fuel” để làm nhiên liệu chính cho xe hơi.
  • Trong câu Hỗ Trợ, người viết đưa ra lợi ích (benefit) đầu tiên là “corn ethanol” sử dụng “less energy than gasoline”
  • Trong câu Chi Tiết, người viết đưa ra chi tiết làm rõ cho quan điểm của mình, đó là “corn ethanol” có thể giúp “American economy” ít lệ thuộc vào nguồn năng lượng từ nước ngoài bởi vì hiện tại thì “petroleum is not readily available in the U.S.” và  “it must be imported from other countries”.

Đối với những chủ đề khác trong IELTS Writing Task 2, các bạn cũng áp dụng cách viết Specific Sentence tương tự như vậy là được.

Kết luận

Câu Chi Tiết (Specific Sentence) là câu rất quan trọng nhưng không phải dễ dàng để hoàn thành vì nó đòi hỏi các bạn phải có kiến thức tương đối rộng về chủ đề để có thể đưa ra thông tin một cách cụ thể. Với hướng dẫn về cách viết Specific Sentence như trên, hi vọng các bạn sẽ tự ôn luyện tại nhà hiệu quả hơn.

Thực tế, phần thi IELTS Writing Task 2 không yêu cầu các bạn phải có kiến thức sâu về bất kì một chủ đề nào hoặc kết cấu đoạn văn bắt buộc phải ra sao.

Tuy nhiên, các bạn nên áp dụng kết cấu chuẩn mà thầy sử dụng trong tất cả các bài viết về series Writing Task 2 để bài viết lúc nào cũng có đầy đủ tính học thuật và có lập luận rõ ràng, như vậy thì Band 7.0+ sẽ luôn ở trong tầm tay các bạn.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt và đạt kết quả cao trong bài thi IELTS !