08 IDIOMS VỀ KNOWLEDGE VÀ CÁCH ỨNG DỤNG VÀO BÀI THI IELTS SPEAKING

idioms về knowledge và cách ứng dụng vào ielts speaking 1

Idiom (Thành ngữ) là những câu/ cụm từ được người bản xứ sử dụng hằng ngày trong giao tiếp, được cấu thành từ nhiều từ ngữ khác nhau nhưng không được hiểu theo nghĩa đen. Ý nghĩa của một thành ngữ thường là câu mang nghệ thuật ẩn dụ và được hiểu theo nghĩa bóng. 

Bài viết này sẽ gợi ý cho bạn một số idioms về Knowledge (Kiến Thức) để có thể áp dụng vào bài thi IELTS Speaking một cách thành thạo nhé.

1. (To be) Under one’s belt

under one's belt - idioms về knowledge 1

Theo nghĩa đen, “belt” có nghĩa là cái thắt lưng. “Under one’s belt” là câu thành ngữ chỉ về những người đã học và đã có kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó và có thể mang lại rất nhiều thành công trong tương lai.

Ví dụ:

 I have got English communication skill under my belt.

 (Tôi có kĩ năng giao tiếp tiếng anh tốt.)

2. (To) get the picture

get the picture - idioms về knowledge 1

“Picture” nghĩa là tranh, vậy “get the picture” theo nghĩa đen có nghĩa là “có được bức tranh”. Tuy nhiên, các bạn có thể hiểu theo nghĩa bóng, ở đây là “đã hiểu rõ hoặc nắm được toàn bộ sự việc, tình huống, câu chuyện”.

Ví dụ: 

After Mary had explained about her difficult situation, I got the picture. 

(Sau khi Mary giải thích về tính huống khó khăn của cô ấy, tôi đã hiểu rõ được toàn bộ câu chuyện.)

3. Two heads are better than one

two heads are better one - idioms về knowledge 1

Theo nghĩa đen, idioms về Knowledge này có nghĩa là “hai cái đầu thì tốt hơn một”, ý chỉ hai người cùng suy nghĩ, đưa ra ý tưởng về một vấn đề nào đó thì sẽ tốt hơn một người.

Ví dụ: 

I think I can help you with your problem because two heads are better than one. 

(Tôi nghĩ tôi có thể cùng bạn giải quyết vấn đề vì hai người cùng làm thì sẽ tốt hơn.)

CẤU TRÚC ĐỀ THI SPEAKING IELTS VÀ CÁC BƯỚC CHINH PHỤC NHỮNG DẠNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP – PHẦN 1: DẠNG LIKING/ DISLIKING

4. To the best of someone’s knowledge

to the best of knowledge - idioms về knowledge 1

Idioms về Knowledge này được sử dụng để đưa ra ý kiến, quan điểm cá nhân“To the best of someone’s knowledge”  mang nghĩa “Theo những gì tôi biết”. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng câu này có nghĩa là ý kiến người nói đưa ra có thể đúng hoặc sai và người nói đang trong tình huống rất thành thật với đối phương.

Ví dụ:

To the best of my knowledge, she is an intelligent student. 

(Theo những gì tôi biết thì cô ấy là một học sinh thông minh.)

5. To know/ learn the ropes

learn the ropes - idioms về knowledge 1

“Know/ learn the ropes” theo nghĩa đen được hiểu là “học về những sợi dây”. Câu thành ngữ bắt nguồn từ việc các thủy thủ phải nhận biết thuần thục về các sợi dây để điều khiển hệ thống dây ở trên thuyền. Do đó, idiom này mang ý nghĩa chỉ một người có kinh nghiệm hoặc biết cách “know the ropes” hay học cách “learn the ropes” làm một thứ gì đó.

Ví dụ: 

She doesn’t know how to teach the students. Therefore, she needs to learn the ropes.

(Cô ấy không biết cách dạy học sinh, vì vậy cô ấy cần phải học về nó.)

6. A straw in the wind

a straw in the wind - idioms về knowledge 1

Theo nghĩa đen, “straw” là rơm, “wind” là gió. Idioms về Knowledge này bắt nguồn từ tình huống đưa một cọng rơm nhỏ lên trước gió thì có thể đoán được hướng gió thổi. Điều này tức là chỉ cần một thông tin hoặc gợi ý nhỏ có thể giúp ta đoán được sự việc trong tương lai.

Ví dụ: 

A colony of ants is bringing a lot of food to their home, this is a straw in the wind of a disastrous storm. 

(Đàn kiến đang mang rất nhiều thức ăn về nhà, đây là dấu hiệu của việc sắp có một cơn bão lớn.)

BÀI MẪU IELTS SPEAKING BAND 7.0 – CHỦ ĐỀ FOOD

7. (To) read between the line

read between the line - idioms về knowledge 1

Câu thành ngữ theo nghĩa đen sẽ được hiểu là “Đọc giữa các dòng” và bắt nguồn từ việc truyền thông tin mật trong triều chính ở hoàng cung. Nếu các đại thần ở nơi xa sẽ truyền tin đến vua bằng cách viết lên một bài thơ bằng một loại mực mà chỉ khi dùng lửa hơ vào tờ giấy mới có thể thấy được nội dung. 

Điều này tức là hiểu được ẩn ý của một người khi giao tiếp, hoặc nắm bắt được điều gì đang thực sự xảy ra trong một tình huống, mặc dù điều đó không được thể hiện một cách trực tiếp bằng cách nói hoặc viết.

Ví dụ: 

My mother said she didn’t cry but I can read the line because her eyes were red and puffy. 

(Mẹ tôi nói rằng cô ấy không khóc nhưng tôi vẫn biết vì đôi mắt cô ấy rất đỏ và sưng.)

8. There’s no knowing/telling/saying

there's no knowing - idioms về knowledge 1

Thành ngữ nói về việc một người không thể nói trước hoặc chắc chắn về những gì xảy ra ở tương lai.

Ví dụ: 

I can not tell you anything since there’s no knowing what will happen in the future. 

(Tôi không thể nói bạn nghe điều gì vì không thể biết chắc được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.)

NGHĨ IDEA KHÔNG KHÓ – CÁCH “BRAINSTORM” Ý TƯỞNG CHO BÀI IELTS SPEAKING

Áp dụng idioms về Knowledge vào các câu trả lời IELTS Speaking

Các bạn xem ví dụ với đề IELTS Speaking Part 2 dưới đây nhé!

Part 2: Describe a time when you gave advice to someone.

You should say:

  • When it was
  • To whom you gave the advice
  • What the advice was
  • And explain why you gave the advice

I’m going to talk about a time when I gave advice to my friend.

It was a close friend of mine who received my advice because she was blue last month. To the best of my knowledge, the reason was because she didn’t pass the English exam. When she knew that, she was so shocked and scared that her mom would punish her. Therefore, she went to me for advice. Although she told me that she wasn’t sad, I could read between the lines because of her facial expression.

After a few minutes, I started to ask her some questions to get the picture. I found that she didn’t understand the grammar. So, I suggested that she  learn all the English grammar again and I could help her if she wanted.

After starting to learn the ropes, her English skill seemed to improve since she got 8 marks in the recent exam and I thought it was a straw in the wind that she wouldn’t get any bad marks at English in the future.

I suppose my friend came to me for advice because she thought two heads were better than one. Besides, I had good English skills under my belt, which means I could help her to improve her English.

Bài viết trên đã đưa ra những idioms về Knowledge và cách các bạn có thể áp dụng cho bài thi IELTS Speaking. Ngoài ra, những idioms theo chủ đề này có thể được sử dụng rộng rãi trong nhiều chủ đề Speaking khác nhau nên bạn có thể linh hoạt và sử dụng hợp lý nhé!

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo trang web tra cứu idoms này để hỗ trợ cho quá trình học:

THE FREE DICTIONARY

Nguyễn Thị Uyển Nhi

Cải thiện kỹ năng Speaking cùng Đội ngũ Học thuật ILP:

TỐC ĐỘ NÓI ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐIỂM SỐ BÀI THI IELTS SPEAKING KHÔNG?

ỨNG DỤNG COLLOCATIONS CHỦ ĐỀ WORK VÀO IELTS SPEAKING