TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ FOOD IMPORTS VÀ CÁCH PHÁT TRIỂN Ý TƯỞNG TRONG IELTS WRITING TASK 2

từ vựng chủ đề food imports và bài mẫu writing task 2

Food Imports là topic mà các sĩ tử nên chuẩn bị và có một lượng từ vựng nhất định khi luyện tập kỹ năng IELTS Writing. 

Bài viết này sẽ tổng một số từ vựng chủ đề Food Imports mà bạn có thể sử dụng trong bài Writing Task 2. Đồng thời, hướng dẫn bạn lên ý tưởng và đưa ra bài mẫu hoàn chỉnh đối với chủ đề Food Imports.

IELTS WRITING TASK 2 SAMPLE BAND 7.0+: AN INCREASE IN VIOLENT CRIME

Từ vựng chủ đề Food Imports

từ vựng chủ đề food imports - danh sách từ vựng ielts

Vocabulary

Meaning

Example

domestic agriculture

nền nông nghiệp trong nước

Domestic agriculture is still largely based on traditional methods in some countries.

trade agreements

hợp tác thương mại

They signed a trade agreement that scraps most of the tariffs on trade in manufactured goods between the two countries.

specialised crops

chuyên canh

Locals in Dak Lak province enjoy a good specialised crop of coffee beans.

government subsidies

trợ cấp của chính phủ

After years of government subsidy, banks will have to learn to adapt to new competition.

only available seasonally

chỉ có trong vài mùa nhất định trong năm

Durians are only available seasonally in my country.

global nature of agriculture

nông nghiệp trên khắp thế giới

Because of the global nature of agriculture, people can enjoy fruits from many parts of the world.

abundant natural resources

nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào

The Middle East has abundant natural resources in natural gas.

native agriculture

nền nông nghiệp bản địa

Native agriculture is important to the region’s country. 

eat exotic fruits

thưởng thức nhất loại trái cây độc lạ

People tend to spend more money to eat exotic fruits.

prohibitively expensive

rất mắc

Property in the area tends to be prohibitively expensive.

foreign products

sản phẩm có nguồn gốc từ nước ngoài

People tend to consume more foreign products.

staple food

thực phẩm thiết yếu

Prices of staple foods such as wheat and vegetables have also been increasing.

food security

an ninh lương thực 

Climate change has potentially devastating implications for global food security.

Planning Practice

đề bài writing task 2 - từ vựng chủ đề food imports

Đề bài Writing Task 2:

Some countries import a large amount of food from other parts of the world.

To what extent is this a positive or negative trend?

10 COLLOATIONS ẤN TƯỢNG NHẤT VỀ CHỦ ĐỀ FASHION IELTS SPEAKING

Step 1: Analyze the Question

Câu hỏi thuộc dạng gì? 

  • Câu hỏi trên yêu cầu bạn nêu lên quan điểm của mình nên đây được xem như dạng “Opinion Question”, tương tự như câu hỏi ‘To what extent do you agree or disagree?

Topic

  • Food Imports

Step 2: Plan the Skeleton

Mở bài: 

Paraphrase lại đề bài. Đồng thời nêu lên quan điểm: Tuy là có một số bất lợi nhưng việc nhập khẩu thức ăn từ các nước khác sẽ giúp người dân tiêu thụ được thực phẩm từ nhiều nơi trên thế giới. 

Thân bài:

  • Đoạn 1: Các nước tuy sẽ có bất lợi vì nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ nông nghiệp trong nước. Tuy nhiên, đất nước có thể tập trung vào phát triển thế mạnh và các ngành khác như công nghiệp và dịch vụ.
  • Đoạn 2: Người dân trong nước sẽ được hưởng lợi nhiều vì quá trình này giúp họ tiêu thụ thực phẩm từ nhiều nước khác nhau.

Kết bài

Tổng kết topic của đề bài và trả lời câu hỏi của bài. 

Step 3: Generate Body Paragraph details

Đoạn 1:

  • Topic sentence: Increasing food imports have a detrimental impact on native agriculture; however, countries can focus and develop their strengths.
  • Supportive ideas: một số đất nước không có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp như Châu Phi và Trung Đông thì họ có thể tập trung phát triển thế mạnh sẵn có trong tài nguyên thiên nhiên của mình.

Đoạn 2: 

  • Topic sentence: These days, customers can consume agricultural products from many parts of the world.
  • Supportive ideas: dựa vào các hiệp định hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa các nước, giờ đây người dân có thể mua và sử dụng nhiều loại thực phẩm khác nhau không bị giới hạn bởi mùa vụ và chuyên canh của đất nước họ. 

Sample Essay – Bài mẫu Writing Task 2 chủ đề Food Imports

Many countries around the world are increasing their food imports and rely less on domestic agriculture and production. Personally, I believe that this trend helps the population purchase agricultural products from different countries and these nations focus on developing their own advantages instead of agriculture to feed the population. This is a positive trend despite some minor disadvantages.

Increasing food imports have a detrimental impact on native agriculture; however, countries can focus and develop their strengths. Local farmers have to face a lot of competitions because of the global nature of agriculture. The problem can be easily solved and mitigated with government subsidies. In addition, many countries are shifting from the agricultural sector towards industry and service economy. Countries with large populations and limited arable land, such as in Saharan Africa and the Middle East, can make deals that leverage their more abundant natural resources.

In the past, customers used to resign themselves to a limited range of local products and specialised crops, restricted by both geography and the seasons. These days, customers can consume agricultural products from many parts of the world. In the United States, for example, there are trade agreements with a variety of nations enabling customers to purchase foreign products that are not only available seasonally or prohibitively expensive.

In conclusion, countries now can easily import food for domestic usage which can benefit the consumption of the population and help them develop other sectors such as service and industry. 

(288 words)

Để có thể tự tin làm những bài tập Writing bạn hãy cố gắng tích lũy cho mình một vốn từ vựng cần thiết và biết cách để lên ý tưởng chính khi bắt đầu làm bài. 

Bạn hãy tập thói quen dành ra khoảng 5 đến 10 phút khi làm bài Writing để lên dàn ý chính, thể hiện các ý tưởng theo một trình tự hợp lý. 

Đảm bảo rằng một đoạn văn đều có ý chính và những cách lập luận phát triển để củng cố thêm quan điểm và ý tưởng của mình. Chúng bạn thật tự tin khi đối diện với những bài Writing Task 2 IELTS nha. 

Kim Yến

Cải thiện kỹ năng IELTS Writing Task 2 cùng Đội ngũ Học thuật ILP:

TASK 2 IELTS WRITING SAMPLE – TOPIC GOVERNMENT INVESTMENT IN THE ARTS

ĐỊNH NGHĨA VỀ PRE-WRITING VÀ MỘT SỐ MẸO ỨNG DỤNG ĐỂ XÂY DỰNG BÀI VIẾT

NHỮNG EXPRESSIONS DÙNG ĐỂ ĐƯA RA Ý KIẾN (OPINIONS) TRONG WRITING IELTS TASK 2