HỘI ĐỒNG ANH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRÔNG THI – INVIGILATOR RECRUITMENT

Hội đồng Anh (British Council) trân trọng thông báo, hiện đang mở đợt tuyển dụng nhân sự làm việc bán thời gian. 

Đối tượng là giảng viên và giáo viên các trường/trung tâm, trên toàn quốc, để tham gia vào đội ngũ trông thi. 

Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng, Quý giảng viên, giáo viên tham khảo TẠI ĐÂY.

Yêu cầu tuyển dụng:

  • Đang là giáo viên (giáo viên của tất cả các bộ môn đều có thể tham gia)
  • Trình độ cao đẳng trở lên
  • Tiếng Anh: tối thiểu B1

Quy trình tuyển dụng:

Giáo viên đáp ứng 3 điều kiện trên vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký thông tin vào đường link: https://bit.ly/venuestaffdata

Bước 2: Hoàn tất file application đính kèm TẠI ĐÂY. Application form xin vui lòng gửi về anh.pham@britishcouncil.org.vn.

—–

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO IELTS CHUYÊN SÂU – ĐỐI TÁC CHÍNH THỨC CỦA HỘI ĐỒNG ANH

Thư viện IELTS Wiki được xây dựng bởi Đội ngũ Học thuật ILP: IELTS Wiki