PHÂN BIỆT SINGLE-IDEA PARAGRAPH VÀ MULTIPLE-PARAGRAPH VÀ CÁCH ỨNG DỤNG TRONG IELTS WRITING TASK 2

Phân biệt Single-idea paragraph và Multiple-idea paragraph và cách ứng dụng trong IELTS Writing Task 2

Writing Task 2 luôn là bài thi gây khó nhằn cho thí sinh. Đặc biệt là xây dựng, khai thác ý tưởng và xác định dạng đề. Hiểu được nỗi bận tâm đó, bài viết này sẽ chỉ ra cho các bạn cách để khai triên phần body của mình một cách dễ dàng nhất. Thông thường khi viết phần thân bài, sẽ có hai cách để viết là: Single-idea paragraph và Multiple-idea paragraph. Vậy 2 khái niệm này là gì? Cách viết và ứng dụng ra sao? Hãy cùng đọc qua thông tin phía dưới để tìm hiểu rõ hơn nhé. 

Single-idea paragraph và cách ứng dụng trong IELTS Writing Task 2

Định nghĩa Single-idea paragraph và dạng đề ứng dụng trong IELTS Writing Task 2

single idea paragraph

Single-idea paragraph tức có nghĩa là đoạn văn đơn ý. Giống như tên gọi của nó, chỉ có một ý được khai thác xuyên suốt cả bài văn và chính vì chỉ có một ý nên toàn bộ bài sẽ có chiều sâu hơn. Các lập luận, giải thích, ví dụ đều phải được đưa ra rõ ràng và mạch lạc. Single-idea paragraph hay thường được ứng dụng với các dạng đề Opinion essay (trình bày quan điểm cá nhân) và thường xuất hiện dưới dạng “Do you agree or disagree?” hoặc “To what extent do you agree or disagree?”

Lý do áp dụng đoạn văn đơn ý (single-idea paragraph) trong các bài viết Opinion essay là để người viết có thể bày tỏ rõ quan điểm cá nhân của mình hơn vì cả một đoạn văn chỉ xoay quay một luận ý. Thêm vào đó việc áp dụng Single-idea paragraph vào dạng đề này sẽ giúp cho bạn đi đúng trọng tâm của yêu cầu đề bài hơn, tức là bạn đồng ý hay không đồng ý. Nếu như bạn đồng ý (không đồng ý) từ đó bạn sẽ đưa ra những luận điểm để chứng minh ý chính của mình (đồng ý/không đồng ý). Nhìn tổng thể bài viết của bạn sẽ trở nên thuyết phục hơn, gắn kết và có sự mạch lạc.

CÁCH TRẢ LỜI PART 3 SPEAKING IELTS: LÀM THẾ NÀO ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT CÂU HỎI DẠNG SO SÁNH?

Cấu trúc chung khi viết Single-idea paragraph

Cấu trúc chung khi viết Single idea paragraph

Câu mở đầu (Topic sentences): thí sinh nêu lên quan điểm của bản thân cho câu hỏi của đề bài Một số cụm từ thường được sử dụng trong câu mở đầu này là:

I agree/disagree that…

On the one hand, there is no doubt that…

On the one hand, I agree/disagree that…

To commence with, …

Triển khai (Supporting ideas): có rất nhiều cách để triển khai cho single-idea paragraph. Thông thường sẽ theo thứ tự này nhưng các bạn hoàn toàn có thể thay đổi nó theo ý tưởng và đặc điểm của bài viết.

Giải thích kỹ (sâu) hơn về câu mở đầu (Topic sentence)

This can be explained that…

It is due to the fact…

To be more specific,…

Giải thích sâu hơn cho câu vừa giải thích về Topic sentence, có thể diễn đạt theo ý khác rõ hơn.

In fact,…

In the order words,…

We could say that…

Đưa ra ví dụ minh hoạ để làm rõ luận điểm

For example,…

For instance,…

… is a case in point

Đưa ra một quan điểm ngược lại để bổ sung cái nhìn đa chiều cho luận điểm

If not…, … (something will happen)

Without…, …. (something will happen)

Câu kết đoạn (Concluding sentence): đây là câu tóm gọn lại ý chính của đoạn văn hoặc thể hiện kết quả cho những gì đã phân tích ở phần khai triển. Một số cụm từ có thể sử dụng:

Therefore,…

As a result,..

Cùng xem một bài mẫu để có thể hình dung hơn nhé:

Đề bài:

Some people think that keeping pets is good for children while others think it is dangerous and unhealthy for them.

Which viewpoint do you agree with?

Write at least 250 words

(Một số người nghĩ rằng nuôi thú cưng là tốt cho trẻ em trong khi những người khác cho rằng nó nguy hiểm và không tốt cho sức khỏe của chúng.

Bạn đồng ý với quan điểm nào?

Hãy viết ít nhất 250 từ)

Và đây là câu trả lời mẫu:

[1] To commence with, most parents allow common and friendly pets like cats, dogs and birds as their children’s companions and the number of strange pets like snakes, spiders, apes, etc. are very rare. [2] To be more specific, such unfamiliar pets, which are a bit wild in nature, have been reported to hurt some children. [3] In fact, such incidents are so rare that they are negligible because the overwhelming majority of children have non-lethal pets like cats, dogs, fish, rodents and rabbits. [4] For instance, recent statistical data reveals that 93% of children own non-lethal and friendly pets that have almost zero per cent chance of harming or hurting children. [5] So, I believe that pets are not a physical danger to children.

Câu [1]: xuất hiện cụm to commence with” (bắt đầu với) nên đây chính là câu mở đoạn (topic sentence) 

Câu [2]: đây chính là phần triển khai (supporting ideas) cho mở đoạn, sẽ đi sâu và kỹ hơn về “most parents allow common and friendly pets like cats, dogs and birds as their children’s companions and the number of strange pets like snakes, spiders, apes, etc. are very rare” và như các bạn đã thấy ở đầu đoạn có cụm từ “to be more specific” xuất hiện.

Câu [3]: vẫn là khai triển ý nhưng nó sẽ giải thích sâu hơn cho câu [2]

Câu [4]: Chính là phần đưa ra giải thích để người đọc có thể hiểu rõ luận điểm của bài viết.

Câu [5]: đưa ra kết luận cho đoạn văn (concluding sentence)

10 TỪ VỰNG VÀ 05 COLLOCATIONS/ IDIOMS HAY NHẤT CHỦ ĐỀ HOMETOWN IELTS SPEAKING

Multiple-idea paragraph và cách ứng dụng trong IELTS Writing Task 2

Định nghĩa Multiple-idea paragraph và dạng đề ứng dụng trong IELTS Writing Task 2

Multiple idea paragraph

Nếu như ở đoạn văn đơn ý (Single-idea paragraph) chỉ xoay quanh 1 ý thì đối với Multiple-idea paragraph, người viết có thể khai triển từ hai ý trở lên trong một đoạn văn. Vì thế mà nó được hiểu là đoạn văn đa ý. Với đoạn văn đa ý, người viết sẽ không cần phải tập trung phân tích một ý mà thay vào đó là sẽ phân tích dàn trải hơn. Nói cách khác, ở Single-idea paragraph thì bài viết của thí sinh sẽ phân tích theo chiều sâu còn bài viết theo dạng Multiple-idea paragraph sẽ phân tích và khai triển ý theo chiều rộng.

Một trong những điểm khác nhau giữa đoạn văn đơn ý (Single-idea) và đoạn văn đa ý (Multiple-idea) là dạng bài. Cụ thể hơn là thí sinh sẽ hay sử dụng Single-idea paragraph cho những dạng bài nêu lên quan điểm cá nhân (Opinion essay) thì đối với những dạng bài như: Cause – Solution, Advantages – Disadvantages hay Discussion sẽ thường sử dụng Multiple-idea paragraph để khai triển. Bởi những dạng này đòi hỏi tính khách quan nhiều hơn từ đó sẽ đòi hỏi sự phân tích toàn diện, lý lẽ/ dẫn chứng nhiều hơn. Việc đưa ra một lý do duy nhất trong dạng bài Discussion hay đưa ra duy nhất một điểm mạnh trong dạng Advantages – Disadvantages làm cho bài viết mang tính tranh cãi, thiếu thuyết phục.

HIỆN TƯỢNG POLYSEMY (TỪ ĐA NGHĨA) VÀ CÁCH ĐOÁN NGHĨA TRONG BÀI THI IELTS

Dẫu biết rằng đây là đoạn văn có thể khai triển nhiều ý nhưng để vừa có thể đưa ra các lập luận cho những luận điểm chính vừa đáp ứng được yêu cầu về mặt thời gian (40 phút) thì cách tốt nhất là nên khai triển hai ý trong cùng một đoạn văn. Đó cũng là lý do tại sao một số người sẽ gọi đây là đoạn văn Double-idea thay vì là Multiple-idea.

Cấu trúc chung khi viết Multiple-idea paragraph

 Cấu trúc chung khi viết Multiple idea paragraph

Câu mở đoạn (Topic sentence): Thí sinh trình bày những lý do cho vấn đề được đặt ra ở đề bài. Một số cụm thường sử dụng cho câu mở đoạn là:

There are many reasons for the popularity of video games over sports among children. …

There are several disadvantages of such remote working. …

The trend that more young people stay unmarried is attributable to several factors. 

Triển khai (Supporting ideas): trong phần này, người viết sẽ nêu hai lý do (luận điểm) và bắt đầu khai triển theo cấu trúc Single-idea paragraph (giải thích => giải thích theo một cách khác => đưa ví dụ => đưa ra quan điểm ngược lại để bổ sung cái nhìn đa chiều cho đoạn văn). 

Luận điểm 1:

Firstly,…

Bổ sung luận điểm 1 (giải thích => giải thích theo một cách khác => đưa ví dụ => đưa ra quan điểm ngược lại)

Luận điểm 2:

Second / Moreover / Furthermore / Additionally /….

Bổ sung luận điểm 2 (giải thích => giải thích theo một cách khác => đưa ví dụ => đưa ra quan điểm ngược lại)

Đối với đoạn văn đa ý thì không có phần kết đoạn (concluding sentence). Lưu ý thêm một điều, thí sinh không nên dành quá nhiều thời gian để bổ sung các luận điểm quá chi tiết như ở Single-idea paragraph. Vì đây là phải đưa ra hai luận điểm trong cùng một đoạn văn và thời gian lại giới hạn nên hãy đưa ra những ý chính và quan trọng nhất là được. 

Cùng xem một bài mẫu để có hiểu rõ hơn thế nào là một đoạn văn đa ý:

Đề bài:

In the past, lectures were the traditional method of teaching large numbers of students in a classroom. Nowadays new technology is increasingly being used to teach students.

What are the advantages and disadvantages of this new approach in teaching?

Write at least 250 words.

(Trước đây, các bài giảng là phương pháp truyền thống để dạy số lượng lớn học sinh trong một lớp học. Ngày nay công nghệ mới ngày càng được sử dụng nhiều hơn để dạy học sinh.

Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp mới này trong dạy học là gì?

Hãy viết ít nhất 250 từ)

Câu trả lời mẫu:

Perceivably the biggest advantage of the use of the latest technology in education is the flexibility it offers. This is evident in two different ways –  firstly, it is now no longer essential for students to be present in the classroom for their courses. The COVID-19 pandemic has specifically taught us how this flexibility could be a lifesaver. Moreover, the distance learning facility enables employed professionals, housewives and people from different countries to enrol and successfully finish useful courses offered by numerous institutes. Another area of flexibility is of course the interactive tools like “Moodles”, for example, the lecturers can use to deliver their courses to large numbers of students.

Như các bạn thấy “this is evident in two different way” là câu để giúp người đọc hiểu được trong đoạn văn này có tất cả là hai luận điểm. Luận điểm thứ nhất được bắt đầu từ “firstly” và bổ sung cho luận điểm 1 là nhưng câu sau, tiêu biểu như “moreover”. Và khi đưa ra luận điểm thứ hai, người viết đã ghi “Another area of flexibility is” như một dấu hiệu để người đọc có thể xác định được mình đã đọc tới luận điểm thứ và từ “for example” chính là bổ sung cho luận điểm thứ 2. Như vậy có thể thấy, trong phần khai triển ý của đoạn văn đa ý (Multiple-idea paragraph) các bạn không cần đi quá chi tiết như khi viết đoạn văn đơn ý (Single-idea paragraph).

TỪ VỰNG IELTS WRITING TASK 2: 10 TỪ & CỤM TỪ CHỦ ĐỀ GLOBALIZATION VÀ CÁCH VẬN DỤNG

Trên đây là tất cả những thông tin cũng như cấu trúc, cách áp dụng trong Writing Task 2 về hai đoạn văn đơn ý (Single-idea paragraph) và đa ý (Multiple-idea paragraph). Hy vọng những điều trên có thể giúp ích cho các bạn trong việc rèn luyện kĩ năng viết của mình. Hãy thử áp dụng nó trong những dạng bài mà bài viết đã đưa ra nhé. Chúc các bạn đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Trương Nguyễn Minh Tú