CÁCH VIẾT PIE CHART WRITING TASK 1: 03 BƯỚC CHI TIẾT ĐẠT 7.0+

hướng dẫn cách viết pie chart step by step - writing task 1 ilp

Pie Chart (biểu đồ tròn) là dạng một bài khá đơn giản và có tần suất xuất hiện khá cao trong bài thi IELTS Writing Task 1, theo số liệu thống kê thì lên đến 30%. Với dạng bài Pie Chart, các bạn có thể dễ dàng hoàn thành nếu thực hiện theo Mô hình Tư duy 3 bước 3S.AMG

Trong bài viết này, thầy sẽ hướng dẫn cách viết Pie Chart theo 03 bước Step-By-Step để các bạn nắm rõ và có thể áp dụng vào việc tự ôn luyện tại nhà.

Đề thi Pie Chart từ Sách Cambridge IELTS

Thầy sẽ dùng một đề thi IELTS Writing Task 1 tiêu chuẩn trong sách Cambridge IELTS, chủ đề về “energy”“greenhouse gas”, để hướng dẫn các bạn cách viết Pie Chart.

Thầy cũng có một lưu ý cho các bạn là hãy dùng đề thi và tài liệu chính thức của Cambridge khi học và luyện thi IELTS sẽ đảm bảo độ chính xác nhé.

Đề bài mẫu dạng Pie Chart trích từ sách Cambridge ilp

Đề Pie Chart - cách viết Pie Chart IELTS Writing Task 1

Hướng dẫn cách viết pie chart với 3 bước chi tiết - IELTS Writing Task 1 ilp

Bước 1: Phân tích (Analysing) đề bài – viết câu Introduction

Phân tích đề bài

Ở bước đầu tiên trong cách viết Pie Chart, các bạn sẽ phải phân tích chi tiết ngôn từ trong đề bài để xác định các từ khóa (keywords).

Trong bài này, thầy thấy các từ và cụm từ dưới đây là từ khoá chính, mang ý nghĩa quyết định nội dung của đề bài.

 • “an average Australian household”
 • “greenhouse gas emissions”
 • “result from”
 • “use”

Tiếp theo, thầy sẽ bắt đầu tìm các từ đồng nghĩa (nếu có) hoặc điều chỉnh trật tự của các cụm từ trên, từ đó có thể viết được một câu khác nhưng vẫn có ý nghĩa tương tự.

Thầy lần lượt có các từ và cụm từ mới như sau:

 • “an average household in Australia”
 • “emissions of greenhouse gas”
 • “caused by”
 • “consume”

Viết câu Introduction cho dạng Pie Chart

Để viết được câu Introduction hoàn chỉnh, thầy sẽ kết hợp 2 câu đề bài thành một câu duy nhất bằng từ khóa AND để có được một câu khác có nội dung tương tự.

Viết Introduction - cách viết Pie Chart IELTS Writing Task 1 ilp

Lưu ý khi viết câu Introduction cho dạng Pie Chart

 • Ở bước này, các bạn sử dụng một câu có độ dài tối thiểu 20 từ để chuyển hoá ngôn ngữ đề bài và thậm chí cả cấu trúc câu của đề bài.
 • Như thầy đã trình bày trong nhiều bài trước, các bạn không dùng từ khóa khác để “thay thế” thông tin chính trong đề bài nếu không chắc chắn về mặt ngữ nghĩa.
 • Đôi lúc, việc chuyển hoá ngôn ngữ chỉ cần diễn ra ở cấp độ cụm từ bằng cách thay đổi trật tự từ, như vậy là đã tạo được ấn tượng Examiners rồi. Ví dụ như “greenhouse gas emissions” thay bằng “emissions of greenhouse gas”.
 • Những danh từ chỉ sự vật hiện tượng như “greenhouse gas” gần như không thể thay đổi bằng một danh từ khác có nghĩa giống hoàn toàn. Nếu vẫn muốn điều chỉnh, các bạn có thể để dành cho các phần sau của bài.

Lưu ý khi viết Introduction - cách viết Pie Chart IELTS Writing Task 1 ilp

Bước 2: Mô hình hoá (Modelling) – viết câu Overview

Cách viết Pie Chart – viết câu Overview cho Pie Chart

Tiếp theo của cách viết Pie Chart này, các bạn tiến hành mô hình hoá (modelling) xu hướng của dữ liệu chiếm phần chủ đạo (dominance) hoặc có sự biến động tăng giảm (increase/ decrease) đột ngột trong bài.

Đối với đề bài Pie Chart này, thầy thấy những thông tin nổi bật nhất như sau:

 • “heating” và “water heating” thể hiện trong bài là “account for the largest portion” trong việc sử dụng “energy” trong các hộ gia đình (domestic)
 • “other appliances” cũng “account for the largest portion” trong “emitting greenhouse gas”

Như vậy, câu Overview của thầy sẽ nhấn mạnh đến thông tin và diễn đạt theo kiểu kết hợp như sau:

Viết Overview - cách viết Pie Chart IELTS Writing Task 1 ilp

Lưu ý khi viết câu Overview cho Pie Chart

Một lưu rất rất quan trọng là các bạn KHÔNG được viết số liệu chi tiết trong câu Overview mà chỉ trình bày một cách tổng quan thôi nhé.

Sau khi hoàn thành câu Introduction và câu Overview theo cách viết Pie Chart step-by-step này, các bạn đã có hơn 60 từ, vậy là vượt qua 1/3 số từ của IELTS Writing Task 1 – dạng bài miêu tả biểu đồ tròn.

Bước 3: Generating – Viết Các Đoạn Body Paragraph 1 & 2

Cách viết Pie Chart – viết Body Paragraph 1 & 2

Các bạn phải tạo ra (generating) các đoạn Body Paragraph bằng ngôn ngữ thực sự của bản thân. Phần này, các bạn cần 1 hoặc 2 đoạn và mỗi đoạn dài từ 5-6 câu, tập trung trình bày số liệu chính (main figures) và xu thế áp đảo của dữ liệu trong bài.

Trong phần này, các bạn có thể kết hợp hoặc miêu tả riêng từng biểu đồ bằng ngôn ngữ phù hợp, làm nổi bật thông tin chính.

Thầy thấy trong biểu đồ thứ nhất ở trên có một điểm cần trình bày nên thầy dùng một mẫu câu chức năng:

 • “It can be clearly observed from the first chart that”

Thông tin chính:

 • “heating activities”

Đối với số liệu tương đối thầy viết:

 • “over 40 percent”

Động từ chính phù hợp là:

 • “spend”

Cụm từ chỉ xu thế chính của dữ liệu quan trọng trong bài là:

 • “taking the most significant proportion”

Dựa vào những điều này, thầy có một câu tổng hợp chứa đầy đủ mọi thành phần chính:

Viết Body Paragraph - cách viết Pie Chart IELTS Writing Task 1 ilp

Dựa vào kết cấu như thế này, các bạn tiếp tục phát triển những câu khác có cùng cấu trúc nhưng phải đa dạng trong cách dùng từ cũng như trật tự từ. Như vậy sẽ có được đoạn Body “chuẩn” cho bài Pie Chart Writing Task 1. 

Lưu ý khi viết Body Paragraph cho dạng Pie Chart

Các bạn cần lưu ý rằng tất cả các câu trong phần này phải bao gồm:

 • số liệu (figures),
 • khuynh hướng (trend) ,
 • tính áp đảo (dominance).

Tương tự như dạng bài Bar Chart, Line Graph, với dạng bài biểu đồ này, các bạn nên viết 2 đoạn chi tiết hoá thông tin, mỗi đoạn có độ dài từ 70-90 từ là phù hợp.

Kết luận

Với cách viết Pie Chart, Step-By-Step như trên, thầy hy vọng các bạn đã có cái nhìn tổng quan và chi tiết, hiểu rõ bản chất của phần viết “tóm tắt” biểu đồ tròn.

Cũng giống như các dạng bài viết khác của IELTS Writing Task 1 mà thầy đã trình bày, Pie Chart (biểu đồ tròn) tương đối đơn giản và rõ ràng, nếu chú ý một chút các bạn rất dễ đạt điểm cao.