KỸ THUẬT PARAPHRASE CƠ BẢN CHO IELTS WRITING

Trong bài thi IELTS Writing, các bạn học viên phải biết một kỹ thuật ngôn từ rất quan trọng và phổ biến, có tên gọi là “paraphrase”. Trong bài viết này, thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách paraphrase để ứng dụng trong bài Writing của mình nhé.

Paraphrase là gì?

Từ điển Cambridge định nghĩa “paraphrase” là viết hoặc nói một câu bằng cách sử dụng các từ khác nhau, đặc biệt là để đạt được sự rõ ràng hơn. 

Các bạn có thể dịch “paraphrase” sang tiếng Việt là “diễn giải”, tức là diễn đạt thông tin hoặc ý tưởng từ các nguồn khác bằng từ ngữ của riêng mình hoặc một số lượng từ tương tự như văn bản gốc.

Về mặt học thuật chính thống, “paraphrase” không đơn giản là thay thế các từ trong văn bản gốc bằng các từ đồng nghĩa hoặc sắp xếp lại cấu trúc của câu. 

Paraphrase liên quan đến việc diễn đạt lại một văn bản trong khi vẫn giữ nguyên ý nghĩa ban đầu (theo Đại học Monash, Úc).

paraphrase là gì? ilp

Về lý thuyết là như thế, nhưng trong thực tế, các bạn học viên IELTS cũng không nhất thiết phải hiểu sâu văn bản gốc để “paraphrase”. 

04 cấp độ Paraphrase trong IELTS

Đối với các bạn học viên hướng tới mức điểm IELTS 7.0+ thì trước mắt chỉ cần nắm vững kỹ thuật “paraphrase” ở 4 cấp độ sau là được.

Trong bài viết này, thầy hướng dẫn các bạn cách “paraphrase” 4 cấp độ.

4 cấp độ Paraphrase trong IELTS ilp

Đầu tiên, chúng ta phân ra 4 cấp độ ngôn ngữ, bao gồm: từ đơn (word), cụm từ (phrase), mệnh đề (clause) và đoạn văn (paragraph).

Ví dụ:

 • Từ đơn: “use”, “reduce”
 • Cụm từ: “energy use”, “use of energy”

Mệnh đề có 2 loại: 

 • Mệnh đề độc lập (còn gọi là câu): “The chart shows how cars use fuel.”
 • Mệnh đề phụ: “while cars is repaired” hoặc “which can be done”

02 bước paraphrase trong IELTS

Bước 1

Các bạn phân tích các thành phần ngôn ngữ cốt lõi của câu hoặc văn bản cần được “paraphrase”, bao gồm: 

 • chủ ngữ (subject), 
 • động từ (verb), 
 • tân ngữ (object), 
 • bổ túc từ (complement), 
 • cụm giới từ (prepositional phrases), 
 • trạng từ (adverbs)
 • mệnh đề (clause).

Bước 2

Thay đổi các từ và cụm từ này bằng từ đồng nghĩa.

Phân tích ví dụ minh họa về Paraphrase trong IELTS

Thầy sử dụng một câu đề bài viết trong phần biểu đồ bài thi IELTS Writing Task 1 (trích từ bộ đề luyện thi Cambridge IELTS Practice Tests).

ví dụ minh họa paraphrase ilp

Các thành phần ngôn ngữ cốt lõi bao gồm” động từ “show” (chỉ ra), energy (năng lượng), used (được sử dụng), an average Australian household (hộ gia đình Úc bình thường), greenhouse gas emissions (việc thải ra khí nhà kính), result from (gây ra bởi) và energy use (sử dụng năng lượng).

Cấp độ I. Đổi từ đơn

Lần lượt thay “shows” bằng “illustrates” và “compares“, thay “used” bằng “consumed“, thay “result from” bằng “caused by” thì các bạn sẽ có câu mới như sau:

Paraphrase cấp độ I ilp

Cấp độ II. Đổi từ đơn và thay đổi kết cấu cụm từ

Các bạn tiếp tục đổi cấu trúc của cụm “an average Australian household” thành “an average household in Australia” và thay “the greenhouse gas emissions” bằng “the emissions of greenhouse gas” thì sẽ có câu mới:

Paraphrase cấp độ II ilp

Cấp độ III. Đổi từ đơn, thay đổi kết cấu cụm từ và kết cấu mệnh đề

Các bạn tiếp tục thay nối 2 mệnh đề lại bằng liên từ “while” để có một câu mới 2 mệnh đề:

Paraphrase cấp độ III ilp

Cấp độ IV. Đổi từ đơn, thay đổi kết cấu cụm từ và kết cấu mệnh đề toàn diện

Các bạn lượt bổ một số thành phần, bao gồm chủ ngữ của câu thứ 2 và động từ đi kèm, và dùng liên từ “and” thay vào chỗ lượt bỏ để có một câu rất gọn gàng và khái quát.

Paraphrase cấp độ IV ilp

Vậy là các bạn đã có được 4 câu “paraphrase” ở 4 mức độ khác nhau, từ cơ bản đến phức tạp.

Kỹ thuật này giúp các bạn thể hiện kỹ thuật ngôn ngữ trong bài thi IELTS, hướng đến mức điểm IELTS 7.0+ trong bài thi IELTS Writing.

Tùy vào kiến thức tổng quát, kiến thức ngôn ngữ nền tảng và chuyên ngành, học viên lựa chọn 1 trong 4 cấp độ hoặc kết hợp tất cả để chuyển đổi ngôn ngữ phù hợp với năng lực ngôn ngữ của bản thân và bám sát đề bài.