Về thầy La Thành Triết - Giám đốc Học thuật tại ILP Vietnam