Về đội ngũ giảng viên - ILP Vietnam
Thầy Lê Anh Tuấn – Cố vấn Học thuật tại ILP Vietnam

Thầy Lê Anh Tuấn – Cố vấn Học thuật tại ILP Vietnam

Châm ngôn giáo dục của mình là: “Hãy biến những kiến thức mình cần học thành những điều thú vị và khiến mình hứng thú trước khi học nó là phong cách học mà mình áp dụng và luôn nỗ lực để duy trì nó với tất cả những điều mình tiếp cận”.

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo – Giảng viên tại ILP Vietnam

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo – Giảng viên tại ILP Vietnam

“An IELTS test is like a woman. You hardly know she means Yes/No or Not Given.”
Cô tin là không có học viên nào dở, do các bạn đang sợ giỏi, sợ thời tới cản không kịp. Vậy nên hãy “Vì lợi ích mười năm trồng cây, trăm năm trồng người và ĐÚNG 4 năm để tốt nghiệp.” nhé!

Cô Trịnh Thu Phương – Giảng viên tại ILP Vietnam

Cô Trịnh Thu Phương – Giảng viên tại ILP Vietnam

“If it doesn’t help you move forward, leave it behind”
Mình mong muốn được kết nối với học viên. Mình muốn được truyền tải kiến thức, nhưng đồng thời cũng muốn được lắng nghe những câu chuyện hết sức đời thường, những kinh nghiệm thực tế, và những bài học không được in vào sách vở. 

Thầy Nguyễn Vương Cao Duy – Giảng viên tại ILP Vietnam

Thầy Nguyễn Vương Cao Duy – Giảng viên tại ILP Vietnam

“Don’t just be a teacher, be an inspirer. Don’t just give lessons, give guidance.
"Cái mà mình có, và vẫn luôn là cái mình tự hào nhất ở bản thân, chính là ở cái “tâm”, cũng như “nhiệt huyết” và “đam mê” đối với vẻ đẹp của tiếng Anh. Đó cũng là điều mình luôn mong muốn sẽ truyền tải được đến với các bạn, nhiều nhất có thể.