Video thumbnail

ILP hiểu rằng, mỗi nhóm học viên sẽ phù hợp với từng phương pháp, kỹ thuật học tập, cách tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng khác nhau. Từ đó, cá nhân hóa các phương pháp, cập nhật các kỹ thuật và xu hướng giáo dục hiện đại nhất, tạo môi trường học tập hiệu quả cho từng học viên.
AN TÂM HỌC TẬP – CAM KẾT ĐẦU RA
1. Chương trình Luyện thi IELTS chuyên sâu được Bảo chứng bởi Chuyên gia Ngôn ngữ Anh tại TPHCM tốt nghiệp 2 bằng Thạc sĩ Chuyên ngành Giảng dạy Tiếng Anh & Phát triển Giáo dục tại Australia.
2. Học viên được xây dựng tầm nhìn tổng quan, nắm vững lộ trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, hiểu rõ bài thi IELTS và định hướng học tập.
3. Học và luyện thi với đội ngũ Giảng viên Sư phạm có chứng chỉ 8.0+ IELTS Overall, nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy Tiếng Anh, có Chứng chỉ giảng dạy quốc tế và được đào tạo bởi Chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu. Ngoài ra, các bạn sẽ luyện Speaking trực tiếp, hàng tuần cùng giảng viên Anh/ Mỹ bản xứ.
4. ILP cam kết điểm đầu ra bằng hợp đồng đào tạo có giá trị pháp lý.